Sněmovní tisk 744
V.n.z trestní zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 7. 2004.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 744/0 dne 11. 8. 2004.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 27. 7. 2004. Určil zpravodaje: JUDr. Jiří Pospíšil a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 40)

 • 1

  Čtení proběhlo 14. 10. 2004 na 36. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1302).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 160 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona v obecné rozpravě 15. 6. 2005 na 45. schůzi vrácen k projednání výborům (usnesení č. 1721).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12., 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 13. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 744/3, který byl rozeslán 18. 10. 2005 v 18:20.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 11. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 210, usnesení č. 1998).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 10. 1. 2006 návrh zákona Senátu jako tisk 219, dokument 219/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 1. 2006 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Pavel Janata) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro záležitosti Evropské unie (Jan Hadrava), Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky (František Příhoda).

 • V
  • Výbor pro záležitosti Evropské unie projednal návrh dne 1. 2. 206 a přijal usnesení č. 243, které bylo rozdáno jako tisk 219/3 (pozměňovací návrhy).
  • Stálá komise Senátu pro sdělovací prostředky projednal návrh dne 17. 1. 2006 a přijal usnesení č. 13, které bylo rozdáno jako tisk 219/2 (doporučuje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 25. 1. 2006 a přijal usnesení č. 76, které bylo rozdáno jako tisk 219/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 8. 2. 2006 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh zamítl (usnesení č. 339).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 2. 2006 poslancům jako tisk 744/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 2. 2006 poslancům jako tisk 744/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon nepřijala (hlasování č. 419).Hesla věcného rejstříku: Zákon trestní, Zákon živnostenský

Deskriptory EUROVOCu: trestní odpovědnost, trestní právo, trestní sankce, trestní zákoník, trestný čin, zákoník

Navržené změny předpisů (20)ISP (příhlásit)