Sněmovní tisk 714
N.z. o nájemném z bytu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (František Beneš, Petr Braný, Miroslava Vlčková) předložila sněmovně návrh zákona 22. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: Beneš František a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 714/0 dne 23. 6. 2004.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 6. 2004. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 27. 7. 2004 jako tisk 714/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Politika bytová

Deskriptory EUROVOCu: bytová politika, cenová regulace, pronájem, pronájem nemovitosti

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)