Sněmovní tisk 707
Novela z. o Sbírce zákonů

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Václav Votava, Stanislav Křeček, Jitka Kupčová, Miloslav Kala) předložila sněmovně návrh zákona 15. 6. 2004.
Zástupce navrhovatele: Votava Václav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 707/0 dne 16. 6. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 17. 6. 2004. Vláda zaslala stanovisko 15. 7. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 19. 7. 2004 jako tisk 707/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 20. 7. 2004. Určil zpravodaje: Ing. Radim Chytka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 39)

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1353).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 707/3, který byl rozeslán 5. 5. 2005 v 11:30.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 144, usnesení č. 1660).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 707/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 22. 6. 2005 poslancům jako tisk 707/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 8. 2005 na 46. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 90, usnesení č. 1840).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 8. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 9. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 19. 9. 2005.

Zákon vyhlášen 1. 10. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 133 pod číslem 380/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Sbírka zákonů

Deskriptory EUROVOCu: mezinárodní dohoda, právo na informace, úřední dokument, Úřední věstník Evropské unie, uživatel informací, veřejná správa, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)