Sněmovní tisk 672
N.z. o odškodnění obětí okupace

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Hynek Fajmon, Alena Páralová, Petr Nečas, Kateřina Dostálová, Miroslav Krajíček, Lucie Talmanová, Miroslava Němcová) předložila sněmovně návrh zákona 25. 5. 2004.
Zástupce navrhovatele: Němcová Miroslava a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 672/0 dne 26. 5. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 5. 2004. Vláda zaslala stanovisko 25. 6. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 28. 6. 2004 jako tisk 672/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 6. 2004 (usnesení č. 322). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Václavek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 3., 4. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1349).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 1. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 672/2 (doporučuje projednávání).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8., 9., 17. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 2. 2005 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 672/3, který byl rozeslán 18. 2. 2005 v 12:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 2. 2005 na 41. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 526, usnesení č. 1564).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 8. 4. 2005 poslancům jako tisk 672/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 8. 4. 2005 poslancům jako tisk 672/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 3. 5. 2005 na 44. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 32, usnesení č. 1629).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 5. 5. 2005.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 12. 5. 2005.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 5. 2005.

Zákon vyhlášen 27. 5. 2005 ve Sbírce zákonů v částce 74 pod číslem 203/2005 Sb.Hesla věcného rejstříku: Odškodnění

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Obrana a bezpečnost, Politika, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: Československo, náhrada škody, oběť, odškodnění, Organizace Varšavské smlouvy, vojenská okupaceISP (příhlásit)