Sněmovní tisk 363
Vládní n. z. o veřejných zakázkách - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 12. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: Němec Pavel.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 363/0 dne 13. 6. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 12. 6. 2003 (usnesení č. 155). Určil zpravodaje: Ing. Miloslav Kala a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 561).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15. 10. 2003 na 22. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 363/3, který byl rozeslán 21. 10. 2003 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 30. 10. 2003 na 22. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 408, usnesení č. 729).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 20. 11. 2003.
  Zákon Senátem schválen 17. 12. 2003.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 6. 1. 2004.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 1. 2004.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 1. 2004.

Zákon vyhlášen 5. 2. 2004 ve Sbírce zákonů v částce 12 pod číslem 40/2004 Sb.Související tisk: 364 (Novela z. v souvislosti s veřejnými zakázkami).


Hesla věcného rejstříku: Zakázky

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: veřejná zakázka, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (6)ISP (příhlásit)