Sněmovní tisk 349
Novela ústavního z. Ústava České republiky

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 10. 6. 2003.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna


Čtení proběhlo 5. 5. 2004 na 31. schůzi.
Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1122).

 • V
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 9. 2004 usnesení doručené poslancům jako tisk 349/2 (komplexní pozměňující návrh).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2004 na 35. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 349/3, který byl rozeslán 24. 9. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 11. 2004 na 37. schůzi. Návrh zákona vrácen k opakování 2. čtení (hlasování č. 147, usnesení č. 1357).

 • V

 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2004 na 38. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 349/5, který byl rozeslán 6. 12. 2004.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 12. 2004 na 39. schůzi. Návrh zákona nebyl schválen (hlasování č. 355). • Hesla věcného rejstříku: Kontrola, Parlament České republiky, Péče o zdraví, Poslanci, Prezident republiky, Ústava České republiky, Ústavní soud, Zákonodárná činnost Parlamentu

  Deskriptory EUROVOCu: kompetence parlamentu, poslanecký mandát, prezidentské volby, trestní řízení, trestní stíhání, ústava

  Navržené změny předpisů (1)  ISP (příhlásit)