Sněmovní tisk 1216
Sml. mezi ČR a Ázerbájdžánskou rep. o zamez. dvojímu zdanění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 6. 12. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1216/0 dne 9. 12. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 14. 12. 2005 (usnesení č. 529). Určil zpravodaje: Ing. Petr Šulák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2198).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal navíc mezinárodní smlouvu a vydal 20. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1216/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1216/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2384).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 5. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 22. 8. 2006 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 36 pod číslem 74/2006 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Ázerbájdžán, Česká republika, daňová úmluvaISP (příhlásit)