Sněmovní tisk 1211
Úmluva o potlačování činů jaderného terorismu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 11. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zahraničních věcí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 1211/0 dne 5. 12. 2005.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 7. 12. 2005 (usnesení č. 525). Určil zpravodaje: RNDr. Václav Exner, CSc. a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 9. 2. 2006 na 53. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 2197).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 24. 2. 2006 usnesení doručené poslancům jako tisk 1211/1 (doporučuje schválit, doplňující usnesení).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 19. 4. 2006 na 55. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 2383).

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 3. 5. 2006.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 10. 7. 2007 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 31 pod číslem 57/2007 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, mezinárodní bezpečnost, mezinárodní trestní právo, nešíření jaderných zbraní, skladování zbraní, terorismusISP (příhlásit)