Sněmovní tisk 1058
Vl.n.z. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodář. zvířat - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 26. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1058/0 dne 28. 7. 2005.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 3. 8. 2005. Určil zpravodaje: MVDr. Josef Řihák a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 58)

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 9. 2005 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1869).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 18. 11. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 1058/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 12. 2005 na 51. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 1058/2, který byl rozeslán 8. 12. 2005 v 13:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 12. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 866, usnesení č. 2053).

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 2. 1. 2006.
  Návrh zákona 31. 1. 2006 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 1058/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 1058/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 148, usnesení č. 2271).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 3. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 4. 2006.

Zákon vyhlášen 14. 4. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 45 pod číslem 130/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Chovatelství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Národní hospodářství, Státní správa a justice, Těžba a výroba

Deskriptory EUROVOCu: hospodářská zvířata, skot, šlechtění zvířat

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)