Sněmovní tisk 1041
Novela zákona o evidenci obyvatel

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2005.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 3. 5. 2006.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 3. 7. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 105 pod číslem 342/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evidence obyvatel, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: adopce dítěte, evidence obyvatelstva, informační systém, omezené šíření informací, osobní údaje, trvalý pobyt, veřejná bezpečnost, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (49)ISP (příhlásit)