Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA

I. volební období

450

USNESENÍ

organizačního výboru

z 54. schůze 24. listopadu 1994

 

k žádosti poslankyně Milady Kadlecové o upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů

Organizační výbor Poslanecké sněmovny

I. souhlasí s předložením návrhu Poslanecké sněmovně na upuštění od projednávání zásad zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů, ve výborech Poslanecké sněmovny;

II. pověřuje předsedu Poslanecké sněmovny předložit tento návrh 25. schůzi Poslanecké sněmovny.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Jan Zahradníček v. r.

ověřovatel organizačního výboruPřihlásit/registrovat se do ISP