Sněmovní tisk 2090
Zákon o lihu

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 1. 1996.
Zástupce navrhovatele: Lux Josef.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 2090/0 dne 23. 1. 1996.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 25. 1. 1996. Určil zpravodaje: Ing. Karel Mach a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 2. 1996 na 39. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 891).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 4. 1996 usnesení doručené poslancům jako tisk 2090/2.


Hesla věcného rejstříku: Líh, TechnologieISP (příhlásit)