Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1996

I. volební období

891

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 39. schůze 6. února 1996

 

k vládnímu návrhu zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 2090/ - prvé čtení

 

Poslanecká sněmovna

přikazuje předložený vládní návrh zákona o lihu a o změně a doplnění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona ČNR č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů (zákon o lihu) /sněmovní tisk 2090/ k projednání zemědělskému výboru.

 

Milan Uhde v.r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Robert Kolář v.r.

ověřovatel Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP