Sněmovní tisk 906
Novela z. o dráhách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P PS PS Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců (Miroslav Kapoun, Ivo Vykydal, Pavel Hojda, Miloslav Kala, Antonín Sýkora, Miloslav Vlček, Miloš Melčák, Michal Hašek, Josef Hojdar) předložila sněmovně návrh zákona 24. 2. 2005.
Zástupce navrhovatele: Kapoun Miroslav a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 906/0 dne 25. 2. 2005.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 2. 2005. Vláda zaslala stanovisko 25. 3. 2005. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 25. 3. 2005 jako tisk 906/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 30. 3. 2005 (usnesení č. 423). Určil zpravodaje: Ing. Karel Sehoř a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 11. 5. 2005 na 44. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1672).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 10. 2005 usnesení doručené poslancům jako tisk 906/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 10. 2005 na 48. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 906/3, který byl rozeslán 25. 10. 2005 v 17:40.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 11. 2005 na 51. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 88, usnesení č. 1989).

Senát

 • PS

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 906/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 1. 2. 2006 poslancům jako tisk 906/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 14. 3. 2006 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 145, usnesení č. 2269).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 3. 2006.
  Prezident zákon nepodepsal a 5. 4. 2006 vrátil zpět sněmovně.
  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen prezidentovi rozdán poslancům jako tisk 906/6.
  Stanovisko prezidenta rozdáno poslancům jako tisk 906/7.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Hlasování o zákonu vráceném prezidentem proběhlo 25. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 175, usnesení č. 2421).

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 3. 5. 2006.

Zákon vyhlášen 12. 5. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 64 pod číslem 191/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Železnice

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Občan, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, bezpečnostní zařízení, elektrický vůz, odborná kvalifikace, přepravní předpisy, sport, sportovní vybavení, zdvihací zařízení

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)