Sněmovní tisk 649/0
Novela z. o dani z přidané hodnoty - RJ

Soubory sněmovního tisku

Návrh zákona včetně důvodové zprávy  
t064900.pdf (Dokument PDF, 171 KB)t064900.docx (Dokument DOCX, 15 KB)
Platné znění s vyznačením změn  
t0649a0.pdf (Dokument PDF, 151 KB)t0649a0.doc

Rozesláno poslancům

9. listopadu 2015 v 14:06
ISP (příhlásit)