Sněmovní tisk 350
Návrh zvýš. střednědob. výdajových rámců na léta 2012 a 2013

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Návrh zvýšených střednědobých výdajových rámců na léta 2012 a 2013

Autor: ministr financí

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 11. 5. 2011 jako tisk 350/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 11. 5. 2011 (usnesení č. 128). Zpravodajem určen Ing. Pavel Suchánek.

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal zprávu a vydal 27. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 350/1 (návrh doplňujícího usnesení).
 • Č

  Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůziSněmovna zprávu projednala s usnesením (usnesení č. 566).Hesla věcného rejstříku: Rozpočet
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: návrh rozpočtu, státní rozpočet, státní výdaje, střednědobé financováníISP (příhlásit)