Sněmovní tisk 291
Novela z. o námořní plavbě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 3. 2011.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 291/0 dne 23. 3. 2011.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 4. 2011 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: prof. Ing. Václav Cempírek, Ph.D. a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 27. 4. 2011 na 16. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 443).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 31. 5. 2011 usnesení doručené poslancům jako tisk 291/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 6. 2011 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 6. 2011 na 19. schůzi.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 15. 6. 2011 na 19. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 141, usnesení č. 558).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 28. 6. 2011.
  Zákon Senátem schválen 22. 7. 2011.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 8. 2011.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 8. 2011.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 29. 8. 2011.

Zákon vyhlášen 31. 8. 2011 ve Sbírce zákonů v částce 92 pod číslem 261/2011 Sb.Hesla věcného rejstříku: Doprava, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Doprava a spoje, Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Pracovní síla

Deskriptory EUROVOCu: dopravní nehoda, loď, lodní vlajka, námořní doprava, námořní plavba, námořní právo

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)