Sněmovní tisk 250
N. z. o Národním parku Šumava

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu .

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 2. 7. 2014.
Zástupce navrhovatele: Eybert P.,Gawlas P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 250/0 dne 3. 7. 2014.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 8. 7. 2014. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2014. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 1. 8. 2014 jako tisk 250/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 874/14, PID KORN9LWCH2J4.

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Ekologie

Deskriptory EUROVOCu: chráněné území, národní park, ochrana krajiny, ochrana životního prostředí

Navržené změny předpisů (1):

CitaceZměnaPředpisOd
114/1992novelizujeZákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny250/0


ISP (příhlásit)