Sněmovní tisk 1421
Interpelace poslance Jozefa Wagnera


Autor: Jozef Wagner
Adresát: Ing. Ivan Kočárník, CSc.
Interpelace ve věci tvrdosti zákona č. 259/1994 Sb.
Podáno: 1995-01-10
Odesláno adresátovi: 1995-01-13
Odpověď rozeslána 10.01.1995 jako tisk 1421 A.
Interpelace projednána 9. 2. 1995 na 28. schůzi.
Sněmovna projednávání odpovědi přerušila (usnesení č. 591).

Interpelace projednána 16. 3. 1995 na 29. schůzi.
Sněmovna vyslovila s odpovědí souhlas (usnesení č. 628).


ISP (příhlásit)