Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

628

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 29. schůze 16. a 17. března 1995

 

k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

 

Poslanecká sněmovna

 

I. souhlasí s odpověďmi na interpelace poslanců

1. Bohuslava Kuby na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace s. p. STS Frýdek - Místek /tisk 892 A/,

2. Jiřího Bílého na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci přijetí představitelů Spolku české menšiny na Slovensku prezidentem České republiky Václavem Havlem /tisk 1092 B/,

3. Jiřího Vyvadila na ministra vnitra Jana Rumla ve věci systémových opatření proti krádežím osobních vozidel v České republice /tisk 1184 A/,

4. Miroslava Čapka na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky /tisk 1282 A/,

5. Jozefa Wagnera na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci statistických přehledů o postupu privatizace /tisk 1329 A/,

6. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci statistických přehledů o postupu privatizace /tisk 1329 B/,

7. Vratislava Votavy na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci postoje české vlády k materiálu helsinské komise Kongresu Spojených států amerických, který se týká stavu lidských práv a demokratizace v České republice /tisk 1409 H/,

8. Jaroslava Vlčka na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci perspektivy a funkce Národního parku Šumava /tisk 1418 B/,

9. Františka Kačenky na předsedu vlády Václava Klause ve věci státního rozpočtu České republiky na rok 1995 /tisk 1419 A/,

10. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci tvrdosti zákona č. 259/1994 Sb. /tisk 1421 A/,

11. Jaroslava Vlčka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci související s vydáváním popřípadě odnímáním cestovních dokladů občanům České republiky /tisk 1446 A/,

12. Jaroslava Vlčka na předsedu vlády Václava Klause ve věci revokace usnesení vlády ČSR č. 169/1971 Sb. /tisk 1447 A/,

13. Jiřího Vyvadila a Františka Brožíka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace a. s. Pramen Praha - Červený dvůr /tisk 1451 A/,

14. Jiřího Vyvadila a Františka Brožíka na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci privatizace a. s. Pramen Praha - Červený dvůr /tisk 1451 B/,

15. Jozefa Wagnera na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci financování rekonstrukce elektrické sítě v obytných domech pro přeměnu napětí /tisk 1453 A/,

16. Josefa Křížka na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci náhrad za znehodnocení budov převzatých družstvy bezúplatně od státu /tisk 1487 A/,

17. Josefa Křížka na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci restitučních nároků pana JUDr. Kuneše Sonntaga /tisk 1488 A/,

18. Michala Krause na ministra vnitra Jana Rumla ve věci privatizace a transformace (případně restrukturalizace) české petrochemie /tisk 1490 A/,

19. Michala Krause na místopředsedu vlády Jana Kalvodu ve věci privatizace a transformace (případně restrukturalizace) české petrochemie /tisk 1491 A/,

20. Michala Krause na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci privatizace a transformace (případně restrukturalizace) české petrochemie /tisk 1493 A/,

21. Michala Krause na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci privatizace a transformace (případně restrukturalizace) české petrochemie /tisk 1497 A/,

22. Jana Kryčera na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci zahraničních cest poslanců Poslanecké sněmovny na Tchaj-wan /tisk 1512 A/,

23. Václava Franka na předsedu vlády Václava Klause ve věci vládní předlohy koncepce právní úpravy rodinně právních vztahů /tisk 1519 H/,

24. Jozefa Wagnera na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci tzv. Masarykova dvora v Čejči /tisk 1519 V/,

25. Jozefa Wagnera na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci církevního majetku /tisk 1519 Z/,

26. Josefa Valenty a Milana Loukoty na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci neadekvátního přístupu zaměstnance Ministerstva financí České republiky vůči poslancům Parlamentu ČR /tisk 1521 A/,

27. Tomáše Štěrby na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace Tiskařských závodů s. p., zejména jejich provozu 70 v Čelakovicích /tisk 1522 A/,

28. Miroslava Čapka na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci příprav smlouvy o právní pomoci mezi ČR a SRN /tisk 1527 A/,

29. Jiřího Hájka na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci odsouzených 40 lidí bývalého režimu v souvislosti s jejich činností před rokem 1990 (Ústní interpelace přednesená na 28. schůzi Poslanecké sněmovny a bezprostředně zodpovězená ministrem spravedlnosti Jiřím Novákem.);

 

II. nesouhlasí s odpověďmi na interpelace poslanců

1. Vladimíra Procházky na předsedu vlády Václava Klause ve věci privatizace akciové společnosti Olma Olomouc /tisk 1519 A/,

2. Hany Orgoníkové na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci poškození občanů Okresní správou sociálního zabezpečení ve Žďáru nad Sázavou /tisk 1519 C/;

 

III. přerušuje projednávání odpovědí na interpelace poslanců do příští schůze Poslanecké sněmovny

1. Zdeňka Trojana na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci návštěvy generála Pinocheta v České republice /tisk 1022 U/ pro nepřítomnost poslance,

2. Miroslava Čapka na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky /tisk 1282 D/ - pro nepřítomnost poslance,

3. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády Jana Kalvodu ve věci církevního majetku /tisk 1519 D/ - pro nepřítomnost místopředsedy vlády,

4. Vlastislava Kuchaře na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci současného stavu privatizace nemocnice s poliklinikou a dalších zdravotnických zařízení v Českém Těšíně /tisk 1519 F/ - pro nepřítomnost ministra,

5. Michala Krause na ministra obrany Viléma Holáně ve věci finančního hospodaření Ministerstva obrany /tisk 1519 L/ - na žádost poslance,

6. Jaroslava Štraita na ministra obrany Viléma Holáně ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy /tisk 1519 M/ - na žádost poslance,

7. Stanislava Grosse, Petry Buzkové a dalších 19 členů klubu ČSSD na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci dodržování usnesení vlády č. 901 z roku 1990 /tisk 1516 A/ - pro nepřítomnost ministra,

 

IV. přerušuje projednávání tohoto bodu s tím, že odpovědi na neprojednané interpelace budou zařazeny na příští schůzi Poslanecké sněmovny

1. Petry Buzkové na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci hospodaření se státním majetkem /tisk 710 B/,

2. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zjištění majitele vozu BMW SPZ 14-69 /tisk 992 A/,

3. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zjištění majitele, případně uživatele automobilu BMW SPZ BMV 14-69 /tisk 1085 A/,

4. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci přípravy voleb do zastupitelstev v obcích /tisk 1097 A/,

5. Jozefa Wagnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zakoupení informačního systému pro Policii České republiky /tisk 1212 N/,

6. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zabezpečení a přípravy voleb do zastupitelstev v obcích 1994 /tisk 1220 A/,

7. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci provokačních výzev uskupení "Antifašistická liga" /tisk 1254 A/,

8. Miroslava Čapka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky /tisk 1282 C/,

9. Zbyška Stodůlky na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci účastníků zahraničních cest /tisk 1315 A/,

10. Jiřího Vyvadila na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci privatizace OÚNZ v Opavě /tisk 1315 f/,

11. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci uplatňování zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách /tisk 1315 G/,

12. Jiřího Bílého na ministra vnitra Jana Rumla ve věci občanů, kteří mají narušenou duševní nebo tělesnou integritu /tisk 1315 K/,

13. Josefa Valenty na ministra vnitra Jana Rumla ve věci napadení a zranění předsedy poslaneckého klubu SPR-RSČ Jana Vika dne 28.10.1994 příslušníky Městské policie v Praze /tisk 1315 L/,

14. Jozefa Wagnera na předsedu vlády Václava Klause ve věci ochrany práv občanů /tisk 1315 P/,

15. Jozefa Wagnera na předsedu vlády Václava Klause ve věci fondů důchodového pojištění /tisk 1328 A/,

16. Marie Stiborové na předsedu vlády Václava Klause ve věci využívání podpory Evropské unie vědě a technologiím ve východní a střední Evropě pro českou vědu /tisk 1356 A/,

17. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zabezpečení a přípravy voleb do zastupitelstev v obcích 1994 /tisk 1363 A/,

18. Květoslavy Čelišové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci zařazení soukromé střední odborné školy umění a managementu do sítě soukromých škol v roce 1995 a postupu MŠMT ve věci řešení stížností /tisk 1376 A/,

19. Hany Orgoníkové na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci návrhu na umístění Nejvyššího kontrolního úřadu do budovy v Praze 1, Ve smečkách 33 /tisk 1398 A/,

20. Jiřího Vyvadila na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci likvidace firem, provozujících taxislužbu, v důsledku novely zákona o dani z přidané hodnoty /tisk 1414 A/,

21. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci odprodeje akcií z Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu /tisk 1420 A/,

22. Václava Exnera na předsedu vlády Václava Klause ve věci dalších záměrů v českém kosmickém výzkumu /tisk 1450 A/,

23. Josefa Mandíka na předsedu vlády Václava Kluase ve věci hospodaření s majetkem Lesní společnosti Královský Hvozd a. s. Nýrsko, která je zařazena do kupónové privatizace /tisk 1452 A/,

24. Jozefa Wagnera na předsedu vlády Václava Klause ve věci financování důchodového zabezpečení či pojištění /tisk 1454 A/,

25. Jana Vika na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci diskriminace redaktorky politických novin Republika ze strany tiskového mluvčího Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Arnošta Kastnera /tisk 1457 A/,

26. Václava Grulicha na předsedu vlády Václava Klause ve věci privatizace s. p. PETROF Hradec Králové /tisk 1489 A/,

27. Michala Krause na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci privatizace a transformace (případně restrukturalizace) české petrochemie /tisk 1494 A/,

28. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace a transformace (případně restrukturalizace) české petrochemie /tisk 1496 A/,

29. Jiřího Šolera na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci nebezpečí neoprávněného převodu jaderné energie z mírového využití na jaderné zbraně a ve věci dodržování závazků České republiky vyplývajících ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní /tisk 1501 A/,

30. Jiřího Šolera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci nebezpečí neoprávněného převodu jaderné energie z mírového využití na jaderné zbraně a ve věci dodržování závazků České republiky vyplývajících ze Smlouvy o nešíření jaderných zbraní /tisk 1501 B/,

31. Jana Vika na předsedu vlády Václava Klause ve věci údajného sledování parlamentní strany SPR-RSČ Bezpečnostní informační službou /tisk 1502 A/,

32. Svatomíra Recmana na předsedu vlády Václava Klause ve věci automobilové společnosti TATRA Kopřivnice /tisk 1513 A/,

33. Jiřího Drápely na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci nedodržení podmínek výběrového řízení na pronájem účelového hospodaření na rybnících v NPR Lednické rybníky /tisk 1514 A/,

34. Václava Grulicha na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci pomoci Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu při výkupu nedobytných pohledávek zemědělských prvovýrobců u zpracovatelských podniků /tisk 1515 A/,

35. Petry Buzkové na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci nové koncepce provozu zpřístupněných jeskyní v Moravském krasu /tisk 1517 A/,

36. Hany Orgoníkové na předsedu vlády Václava Klause ve věci případného využívání České republiky k legalizaci peněz pocházejících z trestné činnosti /tisk 1518 A/,

37. Michala Krause na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace malešické spalovny /tisk 1519 B/,

38. Jaroslava Štraita na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci dalšího postupu při výstavbě cukrovaru v Kopidlně /tisk 1519 E/,

39. Jaroslava Štraita na ministra vnitra Jana Rumla ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy /tisk 1519 G/,

40. Ladislava Nedorosta na minitra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace nemocnice s poliklinikou v Havířově /tisk 1519 J/,

41. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci tzv. Masarykova dvora v Čejči /tisk 1519 N/,

42. Jiřího Bílého na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci učebnic pro základní školy /tisk 1519 O/,

43. Jaroslava Štraita na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci péče o hroby našich občanů padlých v obou světových válkách na různých místech Evropy /tisk 1519 R/,

44. Jaroslava Štraita na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci dalšího postupu při výstavbě cukrovaru v Kopidlně /tisk 1519 S/,

45. Vratislava Votavy na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci postoje české vlády a diplomacie k politice státního teroru, uplatňované Tureckem vůči kurdskému obyvatelstvu /tisk 1519 T/,

46. Tomáše Štěrby na předsedu vlády Václava Klause ve věci předložení vládního návrhu zákona o referendu /tisk 1520 A/,

47. Františka Trnky na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci vstupu České republiky do NATO /tisk 1523 A/,

48. Marie Stiborové na předsedu vlády Václava Klause ve věci ratifikace Evropské sociální charty /tisk 1528 A/,

49. Jiřího Vyvadila na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace podniku Elitex s. p., Dvorec u Nepomuku /tisk 1531 A/,

50. Jana Vika na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci případu třiadvacetileté dívky Radky L. z Prahy 4 /tisk 1533 A/,

51. Oldřicha Vrchy na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace zdravotnických zařízení a nemocnice města Český Těšín /tisk 1536 A/.

 

Milan Uhde v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eva Matoušková v. r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovny

 Přihlásit/registrovat se do ISP