Parlament České republiky

POSLANECKÁ SNĚMOVNA 1995

I. volební období

591

USNESENÍ

Poslanecké sněmovny

z 28. schůze 9. února 1995

 

k odpovědím členů vlády České republiky na interpelace, otázky a podněty poslanců

 

Poslanecká sněmovna

I. souhlasí s odpověďmi na interpelace poslanců

1. Gerty Mazalové na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci přiznání příplatku za odborné metodické vedení vedoucím sestrám sociální péče /tisk 1022 B/,

2. Zdeňka Trojana na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci dohody o přidružení mezi Českou republikou a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy /tisk 1022 J/,

3. Gerty Mazalové na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci přiznání příplatku za odborné metodické vedení vedoucím sestrám sociální péče /tisk 1022 N/,

4. Jaroslava Broulíka, Miloše Skočovského a Františka Kačenky na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci vědy, výzkumu, techniky a rozvoje technologií /tisk 1026 A/,

5. Jana Vika na předsedu vlády Václava Klause ve věci využívání příslušníků osobní ochrany /tisk 1038 A/,

6. Oldřicha Vrchy na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci nedostatků v řízení Ústavu sociálních věcí DD Lukov okr. Zlín, zaměstnanecké destability a sociálních nejistot pracovníků tohoto ústavu /tisk 1041 A/,

7. Oldřicha Vrchy na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci nerovnoměrného přidělování finančních prostředků investičního i neinvestičního charakteru ústavům sociální péče v okrese Zlín /tisk 1042 A/,

8. Oldřicha Vrchy na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci nezvěstné paní Marie Medulánové, posledně bytem u Okresního ústavu sociálních služeb "Domov důchodců" Štěpnická ul. č. 1139 Uherské Hradiště /tisk 1044 A/,

9. Oldřicha Vrchy na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci vydaného trestního příkazu ze dne 27. 4. 1994 samosoudcem Okresního soudu v Bruntále na obviněného Stanislava Vyhňáka /tisk 1067 A/,

10. Jana Vika na předsedu vlády Václava Klause ve věci firmy OMNIPOL /tisk 1068 A/,

11. Miroslava Rašky na ministra hospodářství Karla Dybu ve věci státního informačního systému /tisk 1090 A/,

12. Zdeňka Trojana na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci předložení Evropské sociální charty k ratifikaci Parlamentu České republiky /tisk 1092 C/,

13. Jaroslava Vlčka na ministra dopravy Jana Stráského ve věci prodeje termínovaných jízdenek studentům v době prázdnin /tisk 1116 A/,

14. Pavla Seifera na ministra dopravy Jana Stráského ve věci závaznosti stanovených podmínek pro provozování taxislužby /tisk 1127 A/,

15. Jiřího Drápely na ministra vnitra Jana Rumla ve věci odvolání přednosty Okresního úřadu v Blansku /tisk 1212 C/,

16. Zdeňka Trojana na předsedu vlády Václava Klause ve věci kontroly a hodnocení plnění programového prohlášení vládou České republiky /tisk 1212 F/,

17. Miroslava Čapka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci smrtelného zranění německého státního občana v České republice dne 22. 10. 1994 /tisk 1285 A/,

18. Jana Bláhy na předsedu vlády Václava Klause ve věci plnění "Programového prohlášení vlády České republiky" v oblasti otázek dopravní politiky /tisk 1292 A/,

19. Jiřího Vyvadila na předsedu vlády Václava Klause ve věci posouzení funkčnosti existence Úřadu pro legislativu a veřejnou správu České republiky /tisk 1311 A/,

20. Zdeňka Vorlíčka na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci žádosti SPT Telecom a. s. o zvýšení telekomunikačních poplatků /tisk 1314 B/,

21. Michala Krause na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994 /tisk 1315 B, B/1/,

22. Jiřího Vyvadila na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci úpravy vyplácení přídavků na děti /tisk 1315 D/,

23. Jiřího Vyvadila na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci výnosu rektora VŠCHT č. 20/1994 /tisk 1315 J/,

24. Michala Krause na předsedu vlády Václava Klause ve věci daňových úniků v České republice v letech 1992 - 1994 /tisk 1315 T/,

25. Jiřího Šolera na ministra životního prostředí Františka Bendu ve věci zneužití objektu Národního parku Šumava k nacistickým provokacím /tisk 1315 e/,

26. Pavla Hirše na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace s. p. ÚBOK /tisk 1322 A/,

27. Pavla Hirše na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci otevření hraničních přechodů v okrese Most /tisk 1327 B/,

28. Jana Jegly a Jiřího Macháčka na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci postupu privatizace Lacrum Brno, odštěpný závod Lacmo Zlín /tisk 1372 A/,

29. Jana Jegly a Jiřího Macháčka na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci postupu privatizace Lacrum Brno, odštěpný závod Lacmo Zlín /tisk 1372 B/,

30. Josefa Valenty na předsedu vlády Václava Klause ve věci udržení Letecké záchranné služby v Havlíčkově Brodě /tisk 1373 A/,

31. Josefa Valenty na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci poskytnutí dotací a úvěrů šlechtické rodině Kolowratů /tisk 1374 A/,

32. Jiřího Vyvadila na ministra obrany Viléma Holáně ve věci jmenování civilního zaměstnance pana L. Simona do funkce náčelníka VÚ 1184 /tisk 1375 A/,

33. Josefa Valenty na ministra kultury Pavla Tigrida ve věci poskytnutí dotací a úvěrů šlechtické rodině Kolowratů /tisk 1377 A/,

34. Josefa Valenty na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci nevhodných dvojjazyčných map pro české školy /tisk 1378 A/,

35. Jiřího Vyvadila na ministra vnitra Jana Rumla ve věci jeho možné rezigance na funkci ministra vnitra České republiky /tisk 1383 A/,

36. Michala Krause na předsedu vlády Václava Klause ve věci privatizace české petrochemie /tisk 1393 A/,

37. Michala Krause na předsedu vlády Václava Klause ve věci dodatku smlouvy o společném podniku Škoda-Volkswagen /tisk 1394 A/,

38. Bohuslava Kuby, Milana Loukoty, Jaroslava Nováka, Josefa Valenty, Jana Vika a Oldřicha Vrchy na ministra vnitra Jana Rumla ve věci nelidského přístupu i zacházení s rodinnými příslušníky předsedy SPR- RSČ pana PhDr. Miroslava Sládka ze strany příslušníků cizinecké a pohraniční policie na hraničním přechodu Slavonice dne 11. listopadu 1994 /tisk 1395 A/,

39. Michala Krause na předsedu vlády Václava Klause ve věci privatizace s. p. KEMA Skalná /tisk 1400 A/,

40. Milana Loukoty na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci učebnice PRVOUKY 2 od dr. Lenky Konečné /tisk 1401 A/,

41. Václava Franka na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci schvalování výrobků užitkové keramiky /tisk 1402 A/,

42. Ladislava Nedorosta na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci prodeje objektu velvyslanectví České republiky v Ulánbátaru v Mongolsku /tisk 1403 A/,

43. Oldřicha Vrchy na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci porušení volebního zákona v obci Plumlov, okres Prostějov /tisk 1409 B/,

44. Oldřicha Vrchy na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci usnesení Krajského soudu v Brně k porušení volebního zákona místní volební komisí v Prostějově /tisk 1409 C/,

45. Ladislava Bodyho na předsedu vlády Václava Klause ve věci rasismu, xenofobie a dalších projevů intolerance vůči občanům tmavé barvy pleti /tisk 1409 D/,

46. Květoslavy Čelišové na předsedu vlády Václava Klause ve věci prošetření správnosti rozhodnutí komise Fondu národního majetku ze dne 4. 11. 1993 o stanovení pořadí účastníků veřejné soutěže vyhlášené na státním podniku Chemofarma v Ústí nad Labem /tisk 1409 E/,

47. Oldřicha Vrchy na ministra vnitra Jana Rumla ve věci porušení volebního zákona v obci Plumlov, okres Prostějov /tisk 1409 F/,

48. Vratislava Votavy na místopředsedu vlády Jana Kalvodu ve věci postoje české vlády k materiálu helsinské komise Kongresu Spojených států amerických, který se týká stavu lidských práv a demokratizace v České republice /tisk 1409 G/,

49. Václava Franka na předsedu vlády Václava Klause ve věci nezákonného postupu katastrálního úřadu Praha - město při převodu pozemků sportovního areálu Sparty Praha v Praze - Bubenči na firmu AC Sparta Praha fotbal, a. s. /tisk 1410 A/,

50. Jaroslava Vlčka na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci perspektivy a funkce Národního parku Šumava /tisk 1418 A/,

51. Jana Kryčera na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci sporu o lesy mezi Zbrojovkou Vsetín a Slovenskou republikou /tisk 1422 A/;

 

II. přerušuje projednávání odpovědí na interpelace poslanců do příští schůze Poslanecké sněmovny

1. Petry Buzkové na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci hospodaření se státním majetkem /tisk 710 B/ - pro nepřítomnost poslankyně,

2. Bohuslava Kuby na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci privatizace s. p. STS Frýdek - Místek /tisk 892 A/ - pro nepřítomnost poslance,

3. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zjištění majitele vozu BMW SPZ BMV 14-69 /tisk 992 A/ - pro nepřítomnost poslance,

4. Zdeňka Trojana na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci návštěvy generála Pinocheta v České republice /tisk 1022 U/

- pro nepřítomnost ministra,

5. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zjištění majitele, případně uživatele automobilu BMW SPZ BMV 14-69 /tisk 1085 A/ - pro nepřítomnost poslance,

6. Jiřího Bílého na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci přijetí představitelů Spolku české menšiny na Slovensku prezidentem České republiky Václavem Havlem /tisk 1092 B/ - pro nepřítomnost poslance,

7. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci přípravy voleb do zastupitelstev v obcích /tisk 1097 A/ - pro nepřítomnost poslance,

8. Jiřího Vyvadila na ministra vnitra Jana Rumla ve věci systémových opatření proti krádežím osobních vozidel v České republice /tisk 1184 A/ - pro nepřítomnost poslance,

9. Jozefa Wagnera na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zakoupení informačního systému pro Policii České republiky /tisk 1212 N/

- pro nepřítomnost poslance,

10. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zabezpečení a přípravy voleb do zastupitelstev v obcích 1994 /tisk 1220 A/ - pro nepřítomnost poslance,

11. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci provokačních výzev uskupení "Antifašistická liga" /tisk 1254 A/ - pro nepřítomnost poslance,

12. Jana Vika na ministra obrany Viléma Holáně ve věci budoucího vyzbrojení našich leteckých sil bojovými stíhacími letouny /tisk 1255 A/ -pro nepřítomnost poslance,

13. Jana Vika na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci nezávislosti a objektivnosti některých soudů v České republice /tisk 1259 A/ - pro nepřítomnost poslance,

14. Miroslava Čapka na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky /tisk 1282 A/ - pro nepřítomnost poslance,

15. Miroslava Čapka na ministra vnitra Jana Rumla ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky /tisk 1282 C/ - pro nepřítomnost poslance,

16. Miroslava Čapka na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci postupu našich orgánů vůči cizím státním příslušníkům, kteří porušili zákony a další předpisy České republiky /tisk 1282 D/ - pro nepřítomnost poslance,

17. Zbyška Stodůlky na ministra průmyslu a obchodu Vladimíra Dlouhého ve věci účastníků zahraničních cest /tisk 1315 A/ - na žádost poslance,

18. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci uplatňování zákona České národní rady č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách /tisk 1315 G/ - pro nepřítomnost poslance,

19. Jiřího Bílého na ministra vnitra Jana Rumla ve věci občanů, kteří mají narušenou duševní nebo tělesnou integritu /tisk 1315 K/ - pro nepřítomnost poslance,

20. Josefa Valenty na ministra vnitra Jana Rumla ve věci napadení a zranění předsedy poslaneckého klubu SPR-RSČ Jana Vika dne 28. 10. 1994 příslušníky Městské policie v Praze /tisk 1315 L/ - pro nepřítomnost poslance,

21. Jozefa Wagnera na předsedu vlády Václava Klause ve věci ochrany práv občanů /tisk 1315 P/ - pro nepřítomnost poslance,

22. Jiřího Vyvadila na ministra zdravotnictví Luďka Rubáše ve věci privatizace OÚNZ v Opavě /tisk 1315 f/ - pro nepřítomnost poslance,

23. Jozefa Wagnera na ministra práce a sociálních věcí Jindřicha Vodičku ve věci důchodového zabezpečení občanů /tisk 1326 A/ - pro nepřítomnost poslance,

24. Jozefa Wagnera na předsedu vlády Václava Klause ve věci fondů důchodového pojištění /tisk 1328 A/ - pro nepřítomnost poslance,

25. Jozefa Wagnera na ministra pro správu národního majetku a jeho privatizaci Jiřího Skalického ve věci statistických přehledů o postupu privatizace /tisk 1329 A/ - pro nepřítomnost poslance,

26. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci statistických přehledů o postupu privatizace /tisk 1329 B/ - pro nepřítomnost poslance,

27. Marie Stiborové na předsedu vlády Václava Klause ve věci využívání podpory Evropské unie vědě a technologiím ve východní a střední Evropě pro českou vědu /tisk 1356 A/ - pro nepřítomnost poslance,

28. Jana Vika na ministra vnitra Jana Rumla ve věci zabezpečení a přípravy voleb do zastupitelstev v obcích 1994 /tisk 1363 A/ - pro nepřítomnost poslance,

29. Květoslavy Čelišové na ministra školství, mládeže a tělovýchovy Ivana Pilipa ve věci zařazení soukromé střední odborné školy umění a managementu do sítě soukromých škol v roce 1995 a postupu MŠMT ve věci řešení stížností /tisk 1376 A/- pro nepřítomnost ministra,

30. Hany Orgoníkové na místopředsedu vlády a ministra zemědělství Josefa Luxe ve věci návrhu na umístění Nejvyššího kontrolního úřadu do budovy v Praze 1, Ve smečkách 33 /tisk 1398 A/ - pro nepřítomnost poslankyně,

31. Pavla Seifera na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci rozhlasového vysílání do zahraničí /tisk 1399 A/ - na žádost poslance,

32. Vratislava Votavy na ministra zahraničních věcí Josefa Zieleniece ve věci postoje české vlády k materiálu helsinské komise Kongresu Spojených států amerických, který se týká stavu lidských práv a demokratizace v České republice /tisk 1409 H/ - pro nepřítomnost ministra,

33. Jana Vika na ministra spravedlnosti Jiřího Nováka ve věci rozhodování Krajského soudu v Ostravě /tisk 1412 A/ - pro nepřítomnost poslance,

34. Jiřího Vyvadila na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci likvidace firem, provozujících taxislužbu, v důsledku novely zákona o dani z přidané hodnoty /tisk 1414 A/ - na žádost poslance,

35. Jozefa Wagnera na místopředsedu vlády a ministra financí Ivana Kočárníka ve věci tvrdosti zákona č. 259/1994 Sb. /tisk 1421 A/ - pro nepřítomnost poslance.

 

v z. Jan Kasal v. r.

předseda Poslanecké sněmovny

 

Eva Matoušková v. r.

ověřovatelka Poslanecké sněmovnyPřihlásit/registrovat se do ISP