Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro vědu a vysoké školy

Předseda

PhDr. Petr Matějů

Místopředseda

Doc.PhDr. Zdeněk Klanica, DrSc.ISP (příhlásit)