Hospodářský výbor
Podvýbor pro průmysl a stavebnictví

Předseda

Ing. Miloslav Kala
Antonín Sýkora

Místopředseda

Ing. Eduard Vávra
Ing. Václav VotavaISP (příhlásit)