Hospodářský výbor
Podvýbor pro průmysl a stavebnictví
Dokumenty

Pozvánky na schůze

č. 1
č. 1

Zápisy z jednání

č. 13
č. 12

Usnesení

č. 22k návrhu na volbu předsedy podvýboru pro průmysl a stavebnictví (29. června 2004)
č. 21k rezignaci předsedy podvýboru poslance Miloslava Kaly (29. června 2004)
č. 20k návrhu na doplnění členů podvýboru pro průmysl a stavebnictví (29. června 2004)
č. 19k návrhu zákona o nuceném omezení přechodu práv k pozemkům a stavbám (zákon o vyvlastnění) (17. června 2004)
č. 18k návrhu zákona o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) (17. června 2004)ISP (příhlásit)