Skupina ČR - Bělorusko

Předseda

Ing. Jaromír Kohlíček, CSc.

Místopředseda

MUDr. Jiří MaštálkaISP (příhlásit)