Stálá delegace Parlamentu do Parlamentního shromáždění NATO

Vedoucí delegace

RNDr. Jiří PayneISP (příhlásit)