Stálá delegace Parlamentu pro spolupráci s Evropským parlamentem

Vedoucí delegace

Ing. Jan Zahradil

Vedoucí delegace

Ing. Vladimír LaštůvkaISP (příhlásit)