Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu
Podvýbor pro kulturu

Předseda

Ing. Jan Kostrhun

Místopředseda

Aleš RozehnalISP (příhlásit)