Zahraniční výbor
Podvýbor pro styky s krajany

Předseda

JUDr. Ing. Jiří Karas

Místopředseda

Ing. Miroslav Máče, CSc., Ph.DISP (příhlásit)