Dokumenty EU

Zpravodajkou Mgr. Jana Suchá

Celkem nalezeno 13 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
12683/12KOM(2012) 363 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji vedeném trestněprávní cestou proti podvodům poškozujícím finanční zájmy UnieVzato na vědomí
18645/11KOM(2011) 880 v konečném zněníNávrh ROZHODNUTÍ RADY, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017Bere na vědomí s doporučením
16010/11KOM(2011) 651 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)Bere na vědomí s doporučením
16000/11KOM(2011) 654 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhemBere na vědomí s doporučením
10613/11KOM(2011) 276 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání ochranných opatření v občanských věcechPodporuje pozici ČR
10610/11KOM(2011) 275 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se zavádí minimální pravidla pro práva, podporu a ochranu obětí trestného činuVzato na vědomí
 8163/11KOM(2011) 127 v konečném zněníNávrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových důsledků registrovaného partnerstvíPodporuje pozici ČR
 8160/11KOM(2011) 126 v konečném zněníNávrh nařízení Rady o příslušnosti, rozhodném právu, uznávání a výkonu rozhodnutí ve věcech majetkových poměrů v manželstvíPodporuje pozici ČR
17564/10KOM(2010) 708 v konečném zněníNávrh rozhodnutí Rady, kterým se mění rozhodnutí Rady 2008/203/ES ze dne 28. února 2008, kterým se provádí nařízení (ES) č. 168/2007, pokud jde o přijetí víceletého rámce na roky 2007-2012 pro Agenturu Evropské unie pro základní právaStanovisko vlády
13767/10COM(2010) 491 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro rovnost mužů a žen 2010-2015Vzato na vědomí
12564/10KOM(2010) 392 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o právu na informace v trestním řízeníVzato na vědomí
12211/10KOM(2010) 378 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení v rámci společnostiSchvaluje rámcovou pozici vlády, žádá informování o dalším projednávání
12208/10KOM(2010) 379 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem sezónního zaměstnáníShledáno překročení pravomocí ES


ISP (příhlásit)