Dokumenty EU

Zpravodajem Ing. Jan Bauer

Celkem nalezeno 35 dokumentů. (1. strana, celkem 2 strany)

KódReferenceNázevStav
 7945/13COM(2013) 166 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii Koordinace ex ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politikyPodrobné usnesení
 6849/13COM(2013) 165 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnostPodrobné usnesení
 6442/13COM(2013) 71 finalNávrh SMĚRNICE RADY, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcíPostoupit k projednání Sněmovnou
18068/12KOM(2012) 788 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o sbližování právních a správních předpisů členských států týkajících se výroby, obchodní úpravy a prodeje tabákových a souvisejících výrobků (Text s významem pro EHP)Nařízení shledáno sporným
16988/12KOM(2012) 777 v konečném zněníSdělení Komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuseBere na vědomí, žádá vládu o důsledné hájení své pozice
16202/12KOM(2012) 663 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit fungování vnitřního trhu s energiíSchváleno s doporučením
15737/12KOM(2012) 596 v konečném zněníSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Příprava uceleného evropského rámce pro on-line hazardní hryVzato na vědomí
14400/12KOM(2012) 571 v konečném zněníSdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu o komplexních vyhodnoceních rizika a bezpečnosti ("zátěžových testech") jaderných elektráren v Evropské unii a činnostech souvisejícíchBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
13067/12KOM(2012) 342 v konečném zněníSDĚLENÍ KOMISE Společné zásady pro vnitrostátní rozpočtové mechanismy nápravyVzato na vědomí
12201/12KOM(2012) 336 v konečném zněníNávrh NAŘÍZENÍ RADY, kterým se zavádí systém finanční pomoci členským státům, jejichž měnou není euroPřerušuje projednávání
 9926/12KOM(2012) 206 v konečném zněníNávrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zdanění poukázekBere na vědomí, souhlasí s rámcovou pozicí vlády k dokumentu
18939/11COM(2011) 910 finalNávrh nařízení Rady o rozšíření nařízení (EU) č. ../2012, kterým se zřizuje výměnný, asistenční a tréninkový program na ochranu eura proti padělání (Program Perikles 2020) na státy, které nepřijaly euro jako svou jednotnou měnuProjednat
16847/11KOM(2011) 740 v konečném zněníPozměněný návrh nařízení Rady, kterým se stanoví prováděcí opatření pro systém vlastních zdrojů Evropské unieProjednáno bez usnesení
16846/11KOM(2011) 739 v konečném zněníPozměněný návrh rozhodnutí Rady o systému vlastních zdrojů Evropské unieProjednáno bez usnesení
16844/11KOM(2011) 737 v konečném zněníNávrh nařízení Rady o metodách a postupech pro poskytování vlastního zdroje založeného na dani z přidané hodnotyProjednáno bez usnesení
15054/11KOM(2011) 634 v konečném zněníPozměněný návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a nařízení Rady (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii 
14942/11KOM(2011) 594 v konečném zněníNávrh SMĚRNICE RADY o společném systému daně z finančních transakcí a změně směrnice 2008/7/ESPostoupit k projednání Sněmovnou
14359/11KOM(2011) 560 v konečném zněníNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006 s cílem stanovit společná pravidla pro dočasné znovuzavedení ochrany vnitřních hranic v mimořádných situacíchBere na vědomí s doporučením
13285/11KOM(2011) 453 v konečném zněníNávrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o přístupu k činnosti úvěrových institucí a o obezřetnostním dohledu nad úvěrovými institucemi a investičními podniky a o změně směrnice Evropského parlamentu a Rady 2002/87/ES o doplňkovém dozoru nad úvěrovými institucemi, pojišťovnami a investičními podniky ve finančním konglomerátuBere na vědomí s doporučením
13284/11COM(2011) 452 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obezřetnostních požadavcích na uvěrové instituce a investiční podnikyBere na vědomí s doporučením

12ISP (příhlásit)