Dokumenty EU

Zpravodajkou Ing. Hana Orgoníková

Celkem nalezeny 2 dokumenty.

KódReferenceNázevStav
 8257/12COM(2012) 124 finalNávrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb ze třetích zemí na vnitřní trh Unie při zadávání veřejných zakázek a o postupech pro podporu vyjednávání přístupu zboží a služeb z Unie na trhy veřejných zakázek ve třetích zemíchShledáno překročení pravomocí ES
18719/11KOM(2011) 884 v konečném zněníNávrh nařízení Rady kterým se na období 2014-2020 zavádí program "Evropa pro občany"Vzato na vědomí


ISP (příhlásit)