Bedřich Bezděk

Narozen: v roce 1876
Zemřel: v roce 1943

Seznam činností

Výbor

Národní shromáždění republiky Československé

Záznam jmenného rejstříku

BEZDĚK Bedřich

XI. voleb. kraj.

L

Volba verifikována 1, 26. V. 1920; 4. I.

Slib vykonal 1, 26. V. 1920; 6. I.

Byl členem výb. soc. pol. - ústav.-práv. - zásob. a zdrav.

Návrhy:

na vydání zákona o zastoupení menšin ve správách nemocenských pokladen, t. 13.

4, 8. VI. 1920; 79. I.

na prodloužení omezení práva stěhovacího, t. 3214.

102, 2. XII. 1921; 1335. IV.

na vydání zákona o stavebním ruchu, t. 3249.

107, 15. XII. 1921; 1519. IV.

na mimořádná opatření bytové péče, t. 3308.

115, 20. XII. 1921; 1875. IV.

pozměňov. návrh k osnově zákona. o úpravě požitků veškerých státních zaměstnanců (zpr. t. 3944) k § 6, odst. 1.

181, 15. a 16. XII. 1922; 1697. VI.

pozměňov. návrh k osnově zákona o odkladu exekučního vyklizení místností (zpr. t. 4083) k § 6.

202, 19. IV. 1923; 166. VII.

Řeč v rozpravě:

o finančním zák. pro r. 1921 (zpr. t. 830; skup. hosp.).

30, 3. XII. 1920; 1150. II.

o zajištění půdy drobným pachtýřům (zpr. t. 1500).

64, 15. III. 1921; 2715. II.

o zák. o ochraně nájemníků (zpr. t. 3518).

138, 6. IV. 1922; 333. V.

o povolení dodatečného úvěru k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec (zpr. t. 3832).

167, 14. XI. 1922; 414. VI.

o finančním zák. pro r. 1923 (zpr. t. 3856; skup. hosp. a soc. pol.).

174, 28. XI. 1922; 1252. VI.

o zák. na ochranu nájemníků (zpr. t. 4542).

258, 8. IV. 1924; 360. IX.

o naléhavých interpelacích t. 4818, 4820, 4809 a 4821, podaných ve věci vzestupu drahoty.

282, 4. IX. 1924; 1225. IX.

o sociálním pojištění (zpr. t. 4795).

288, 18. IX. 1924; 1702. IX.

o stát. rozpočtu pro r. 1925 (zpr. t. 4930; skup. fin.).

303, 21. XI. 1924; 486. X.

o prohlášení min. J. Stříbrného ve věci drahoty (interp. t. 5041 a 5043) a o srážce demonstrantů s policií v Praze 10. II. 1925.

323, 12. II. 1925; 1188. X.

o stát. rozpočtu pro r. 1926 (zpr. t. 5329; skup. fin. a kult.).

369, 2. X. 1925; 1036. XI.

Interpelace:

stran obtíží, způsobovaných správou provozu čsl. stát. drah v Brně při odesílání zásilek Moravsko-slezkou potravní Jednotou v Brně,

t. 324. 14, 26. X. 1920; 22. II.

odpov. t. 613. 16, 4. XI. 1920; 50. II.

o smutných poměrech čes. reál. gymnasia v Hustopeči na Moravě,

t. 964. 32, 14. XII. 1920; 1274. II.

odpov. t. 1445. 52, 8. II. 1921; 2123. II.

o vydávání výnosů min. M. N. O., v nichž se žádá na vojenských duchovních písemné prohlášení "sub fide sacerdotali",

t. 1060. 37, 18. XII. 1920; 1530. II.

odpov. t. 1496. 54, 14. II. 1921; 2188. II.

o poměrech na obecné škole v Protivanově na Moravě,

t. 3139. 90, 26. X. 1921; 241. IV.

odpov. t. 3340/XIX. 130, 28. III. 1922; 12. V.

o rozhodování porotního soudu v Brně,

t. 3230/III. 118, 10. I. 1922; 1983. IV.

Dotazy:

stran záchrany válečných půjček upisováním IV. čsl. státní půjčky.

19, 10. XI. 1920; 266. II.

pro různá nařízení min. zásob. o předpisech pro zásobovací organisace konsumentů.

27, 30. XI. 1920; 680. II.

odpov. 46, 25. I. 1921; 1818. II.

o uveřejnění tendenčního článku "Řím a my" v oficielním listě čsl. vojska "Bratrství".

58, 1. III. 1921; 2382. II.

odpov. 68, 31. V. 1921; 136. III.

o zaplacení účtu předloženého "Armádou Spásy".

63, 11. III. 1921; 2544. II.

odpov. 86, 18. X. 1921; 11. IV.

o protizákonném a nepřípustném jednání učitele Karla Gottvalda v Ruprechtově.

81, 4. VIII. 1921; 1003. III.

odpov. 86, 18. X. 1921; 12. IV.

o trpěné politické agitaci nadučitele Frant. Tůmy v Lomničce u Tišnova ve školních vyučovacích hodinách.

94, 19. XI. 1921; 565. IV.

o sesměšňování katolické církve učitelem Josefem Divišem a učitelkou Ludmilou Semotánovou v Mutěnicích.

147, 16. VI. 1922; 920. V.

odpov. 159, 24. X. 1922; 34. VI.

o bezdůvodném pronásledování tříd. učitele Josefa Ryšavého, t. č. v Nížkovicích, okr. školním inspektorem Mrázkem.

162, 27. X. 1922; 279. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2107. VI.

o zamýšleném zrušení berního úřadu v Kloboukách u Brna.

174, 28. XI. 1922; 1163. VI.

odpov. 185, 6. II. 1923; 2106. VI.

o zavádění četby knih ve škole ministerstvem škol. nepovolených.

174, 28. XI. 1922; 1163. VI.

odpov. 198, 23. III. 1923; 6. VII.

v záležitosti pronájmu státních statků a cukrovaru v Židlochovicích.

217, 28. VI. 1923; 542. VII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o nestejném vyměření pense dělnicím-pensistkám tabákové továrny v Lanškrouně.

219, 30. X. 1923; 4. VIII.

odpov. 219, 30. X. 1923; 8. VIII.

o šikanování vojínů, členů čsl. Orla, jejich vojenskými představenými.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

proč dosud nejsou systemisována místa učitelská při státní koedukační škole občanské v Rajci na Slovensku.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 13. IX.

o stanovení cen uhlí v drobném prodeji.

219, 30. X. 1923; 5. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 12. IX.

o předpisování daní v okresu ivančickém.

227, 20. X. 1923; 256. VIII.

odpov. 254, 3. IV. 1924; 253. IX.

o nedostatečné péči úřadů školních, věnované úspěšnému vyučování na školách národních a občanských.

231, 26. XI. 1923; 581. VIII.

odpov. 250, 26. III. 1924; 152. IX.

o činnosti osvětových inspektorů a osvětových referentů.

233, 28. XI. 1923; 797. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o ztýrání vojína Ferdinanda Melkuse kapitánem Rich. Kabelkou.

242, 13. XII. 1923; 1444. VIII.

odpov. 247, 6. III. 1924; 16. IX.

o vysokých cenách svíček a nadprůměrném zisku státu při výrobě jejich.

247, 6. III. 1924; 11. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

o působení učitele Fr. Perny v Telnici u Brna.

248, 18. III. 1924; 99. IX.

odpov. 267, 3. VI. 1924; 779. IX.

zda ví min. vnitra o existenci a činnosti zednářských loží v Praze.

281, 4. IX. 1924; 1172. IX.

odpov. 297, 11. XI. 1924; 182. X.

o místní dráze Hustopeč město-Hustopeč státní dráha.

291, 24. IX. 1924; 2025. IX.

o zamýšleném zastavení výroby v sirkárně v Třešti.

297, 11. XI. 1924; 181. X.

odpov. 324, 5. III. 1925; 1234. X.

ze se neprovádí zákon o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců.

299, 17. XI. 1924; 239. X.

odpov. 320, 29. I. 1925; 1070. X.

o rušení berních úřadů.

348, 23. VI. 1925; 295. XI.

o zanedbávání Moravy po stránce staveb budov středních škol.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o zakoupení zbytkového statku Clam-Martinicova pro útulek prostitutek.

361, 18. IX. 1925; 560. XI.

o propuštění všeho zaměstnanectva uhelného revíru na Rosicku-Oslavansku.

364, 24. IX. 1925; 625. XI.

Žádost ve věcech imunity:

okr. tr. s. v Brně (přestupek proti bezpečnosti cti podle § 491 tr. z. a 496 tr. z. ca Vašek, Frant. Saňka a Leopold Saňka).

265, 27. V. 1924; 741. IX.

řízení. zast. 267, 3. VI. 1924; 781. IX.ISP (příhlásit)