(16.50 hodin)
(pokračuje Hrnčíř)

Ještě bych se v rychlosti vyjádřil k tomu projednávanému tisku. My samozřejmě chceme, aby se maximum občanů mohlo na podzim zúčastnit parlamentních voleb. Proto chceme a podpoříme tento zákon, který i lidem v karanténě umožní, aby mohli hlasovat, a nebyl nikdo z těch voleb vyloučen, protože stávající úprava volebního zákona říká, že vláda v případě pandemie nebo respektive nouzového stavu může volby odložit třeba o šest měsíců, a to si rozhodně nepřejeme. My chceme, aby volby proběhly v řádném termínu a mohli se zúčastnit všichni voliči, kteří o to mají zájem. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Ondřej Benešík a jeho dvě minuty faktické poznámky. Děkuji.

 

Poslanec Ondřej Benešík: Děkuji. Já jenom velmi stručně. Byly tady vzpomenuty volby ve Spojených státech. Ten systém je úplně jiný. Ve Spojených státech se korespondenčně volí od občanské války, která byla v polovině 19. století, proto, aby se vojákům umožnilo volit, protože byli na frontě. Tam to není prostě záležitost posledních několika let. Ty volby jsou úplně jiné. Každý stát má svůj systém a každý stát si upravuje, jak taková korespondenční volba bude vypadat. Dokonce v Oregonu si v polovině devadesátých let v referendu Američani odsouhlasili, že jiná než korespondenční volba není možná.

Takže prosím vás, toho Trumpa trošičku vynechme. To není ten náš případ, je to úplně jiný příběh a ta historie korespondenční volby ve Spojených státech je prostě asi sto, stošedesátiletá. Je to trošku něco jiného. Nemíchejme tady tyto dvě věci dohromady.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Marek Benda s faktickou? S přednostním právem, prosím.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážený pane ministře, vážené dámy, vážení pánové, náš klub tady vždycky podporoval korespondenční volbu ze zahraničí. Pokládáme ji za správnou variantu zejména z těch míst, která jsou vzdálená. Stejně tak, jako jsme vždycky hlasovali proti jakýmkoliv pokusům zavést korespondenční volby u nás na našem území, podporujeme korespondenční volbu v zahraničí. Přesto se v tomto případě k návrhu pana místopředsedy Pikala zdržíme hlasování, protože si myslíme, že to nepatří do vládního návrhu zákona o zvláštních způsobech hlasování do Poslanecké sněmovny, které mají být opravdu pouze covidové. Vycházejí také jenom z toho, že pokud bude nadále platit pandemický stav, a já pevně doufám, že už v září platit nebude a že už nic takového uplatněno nebude, ale pokud by platil, tak že je možné volit těmito zvláštními způsoby, a domníváme se, že to má řešit opravdu jenom situaci související s pandemií. Takže přestože jsme dlouhodobě pro korespondenční volbu ze zahraničí, nikoliv z vnitrozemí, tak v tomto případě ji nepodpoříme. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nemám přihlášeného. Pan poslanec Marian Bojko. Prosím, pane poslanče, vašich pět minut.

 

Poslanec Marian Bojko: Děkuji za slovo, pane předsedající, dobrý den. Já a kolega Volný se chceme přihlásit k našemu pozměňovacímu návrhu, sněmovní dokument 8662. Nebudu to číst, protože to máte všichni před sebou. Víceméně tam jde o to, aby volební urny, do kterých budou volit lidé z těch aut a tak dále, byly pod neustálým dozorem on-line a mohly to sledovat všechny zúčastněné subjekty, které kandidují. A ta druhá část je o tom, aby nebylo v žádném případě po členech volebních komisí a lidech, kteří půjdou volit, vyžadováno nějaké potvrzení o nějaké vakcinaci nebo testování. To si myslím, že je naprosto v pořádku, a doufám, že to tady, hlavně SPD a komunisté, podpoří, a když ne, tak že zablokují Sněmovnu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího přihlášeného do obecné rozpravy ani elektronicky, ani z místa nevidím. Paní poslankyně Hyťhová s faktickou poznámkou.

 

Poslankyně Tereza Hyťhová: Děkuji. (Ze sálu: Bez roušky.) Nemám roušku. Já jsem chtěla říct, že jako Trikolóra nepodporujeme korespondenční volbu, protože se tady v minulosti, ať už vezmeme prezidentské volby v USA, anebo naše blízké Rakousko, prokázalo, že korespondenční volba není ta správná cesta. Kdo chce volit, tak má jít fyzicky za plentu, může vhodit lístek do volební urny, a tak si myslím, že je to naprosto správně. Demokratická volba by měla takto vypadat.

Ještě bych se chtěla vyjádřit k tomu, že by měli členové volebních komisí u voleb prokázat svoji bezinfekčnost, buď tedy očkováním, nebo se prokázat testem, což si nemyslím, že je úplně správná cesta, protože má každý právo volit a také má každý právo, aby mohl kontrolovat demokratický průběh voleb, to znamená, že každá strana má možnost mít svého zástupce ve volební komisi, a nemyslím si, že by to mělo být něčím podmiňováno. To už se opravdu bavíme o tom, že jsou tu porušována lidská práva a ústava, takže si myslím, že tohle je naprosto špatně. Takže doufám, že to tady neprojde. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, pravidla platí pro všechny. Já bych vás, paní poslankyně, chtěl vyzvat k tomu, abyste si nasadila ochranu úst. Pokud tak neučiníte, tak vám musím dát napomenutí. Poprosím o vydezinfikování řečnického pultu. Pak vystoupí pan předseda klubu TOP 09 Vlastimil Válek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Vlastimil Válek: Děkuji, pane předsedající. Já to nebudu zdržovat. Názory na korespondenční volbu se tady liší, to je legitimní.

Klub TOP 09 podporuje korespondenční volbu, protože se domníváme, že každý občan, každý člověk, který se cítí a je občanem toho státu, by měl mít možnost volit. Já vím, že řada pacientů v naší nemocnici prostě za urnu nedojde, a jsem velmi rád, že současný systém jim umožňuje volit, aniž by je někdo nutil z lůžka lézt někam za plentu a tam za urnou hlasovat, že za nimi s tou urnou přijdou. Stejně tak jsem velmi rád a chtěl bych té komisi za to poděkovat, že moje maminka, která opravdu nedojde do volební místnosti a za urnu, tak má tu možnost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP