Pořad 111. schůze

111. schůze (7., 8., 9., 13., 14., 16. července 2021)

Zahájení schůze

1. Vládní návrh zákona o zvláštních způsobech hlasování ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2021 a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 1242/ - zkrácené jednání

Projednávání (7. července 2021)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/2020 Sb., o distribuci léčivých přípravků obsahujících očkovací látku pro očkování proti onemocnění COVID-19, o náhradě újmy způsobené očkovaným osobám těmito léčivými přípravky a o změně zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1255/ - zkrácené jednání

Projednávání, část č. 1 (7. července 2021)
Projednávání, část č. 2

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, vrácený Senátem /sněmovní tisk 1116/ - vrácený Senátem

Projednávání (13. července 2021)

5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, vrácený Senátem /sněmovní tisk 545/ - vrácený Senátem

Projednávání (7. července 2021)

7. Návrh stavebního zákona /sněmovní tisk 1008/ - zamítnutý Senátem

Projednávání (13. července 2021)

8. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím stavebního zákona /sněmovní tisk 1009/ - zamítnutý Senátem

Projednávání (13. července 2021)

9. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 1091/ - vrácený Senátem

Projednávání (13. července 2021)

10. Návrh poslanců Jany Pastuchové, Jana Bauera, Hany Aulické Jírovcové, Víta Kaňkovského, Lucie Šafránkové, Markéty Pekarové Adamové a Lenky Dražilové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony /sněmovní tisk 1143/ - druhé čtení

Projednávání (14. července 2021)

12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 247/2014 Sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 961/ - druhé čtení

Projednávání (7. července 2021)

13. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 527/ - druhé čtení

Projednávání (8. července 2021)

14. Vládní návrh ústavního zákona o volebních obvodech pro volby do Senátu Parlamentu České republiky /sněmovní tisk 528/ - druhé čtení

Projednávání (8. července 2021)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony /sněmovní tisk 529/ - druhé čtení

Projednávání (8. července 2021)

16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 534/ - druhé čtení

Projednávání (8. července 2021)

20. Vládní návrh zákona o lobbování /sněmovní tisk 565/ - druhé čtení

Projednávání (8. července 2021)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o lobbování /sněmovní tisk 566/ - druhé čtení

Projednávání (8. července 2021)

35. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1230/ - druhé čtení

Projednávání, část č. 1 (9. července 2021)
Projednávání, část č. 2 (14. července 2021)

45. Návrh poslanců Aleny Gajdůškové, Jana Chvojky, Kateřiny Valachové, Romana Sklenáka, Romana Onderky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 695/ - druhé čtení

Projednávání (9. července 2021)

330. Vládní návrh zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1163/ - třetí čtení

Projednávání (7. července 2021)

331. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o elektronizaci zdravotnictví /sněmovní tisk 1164/ - třetí čtení

Projednávání (7. července 2021)

332. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 360/ - třetí čtení

Projednávání (7. července 2021)

333. Návrh poslanců Jana Bauera, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 290/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (7. července 2021)
Projednávání, část č. 2 (9. července 2021)

339. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 799/ - třetí čtení

Projednávání, část č. 1 (14. července 2021)
Projednávání, část č. 2 (16. července 2021)

340. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 870/ - třetí čtení

Projednávání (14. července 2021)

389. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny

Projednávání (7. července 2021)

390. Návrh na volbu předsedy vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny k ekologické katastrofě na řece Bečvě

Projednávání, část č. 1 (7. července 2021)
Projednávání, část č. 2 (8. července 2021)

391. Návrh na jmenování členů Kontrolní rady Grantové agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (7. července 2021)
Projednávání, část č. 2 (8. července 2021)

392. Návrh na jmenování člena Kontrolní rady Technologické agentury České republiky

Projednávání, část č. 1 (7. července 2021)
Projednávání, část č. 2 (8. července 2021)

393. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Vinařského fondu

Projednávání, část č. 1 (7. července 2021)
Projednávání, část č. 2 (8. července 2021)
Projednávání, část č. 3 (14. července 2021)
Projednávání, část č. 4 (16. července 2021)

394. Návrh na jmenování člena Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

Projednávání, část č. 1 (7. července 2021)
Projednávání, část č. 2 (8. července 2021)
Projednávání, část č. 3 (14. července 2021)
Projednávání, část č. 4 (16. července 2021)

395. Návrh na volbu člena Rady Českého rozhlasu

Projednávání, část č. 1 (7. července 2021)
Projednávání, část č. 2 (8. července 2021)

502. Zpráva o činnosti kontrolní rady Technologické agentury České republiky za rok 2020 /sněmovní tisk 1207/

Projednávání (14. července 2021)

512. Návrh časového harmonogramu projednávání vládního návrhu státního závěrečného účtu České republiky za rok 2020 v Poslanecké sněmovně a jejích orgánech a návrh na jeho přikázání výborům včetně přikázání jeho kapitol a jejich vztahů k státním fondům /sněmovní dokument 8036/

Projednávání (8. července 2021)

515. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny, kterým se stanoví podrobnější pravidla jednání Poslanecké sněmovny v jednacím sále č. J 205 ve Sněmovní ulici č. 1/1, Praha 1 /sněmovní dokument 8730/

Projednávání (13. července 2021)

546. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace

Projednávání (8. července 2021)

547. Ústní interpelace

Projednávání (8. července 2021)Přihlásit/registrovat se do ISP