(V 16.35 hodin vyhlásil předseda Poslanecké sněmovny přestávku na jednání grémia. Jednání pokračovalo v 16.45 hodin.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, po krátké mimořádné pauze budeme pokračovat v jednání a projednávání bodu, který jsme započali. Do rozpravy mám posledního přihlášeného, pana místopředsedu Pikala, kterému tímto dávám slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji za slovo, prosím o pět minut. Hlásím se proto, abych odůvodnil svůj pozměňovací návrh, který za mě načetl ve druhém čtení kolega Michálek, kterému za to tímto děkuji. Jedná se o pozměňovací návrh k tomuto sněmovnímu tisku, který má umožnit korespondenční hlasování pro občany České republiky, kteří dlouhodobě žijí v zahraničí. Tito občané mají v dnešní době možnost hlasovat na našich ambasádách, ovšem v souvislosti s pandemií je daleko více ztížený pohyb, a to jak uvnitř státu, tak i mezi státy, ostatně nedávno jsme zažili nějaké nečekané uzavření hranic. Takže chci umožnit v rámci této mimořádné situace, aby naši občané, kteří žijí a dlouhodobě pobývají v zahraničí, nebo jsou tam na dovolené a budují tam dobré jméno České republiky, posílají nemalé částky zpět do českého rozpočtu, aby se mohli zúčastnit základního občanského aktu a volit.

Ten systém není nic neobvyklého a zvláštního. Korespondenční volba je naprosto běžnou věcí, kterou umožňuje 21 evropských států, včetně například onoho sousedního Slovenska. Je to tak, že občan musí ověřeným způsobem, to znamená úředně ověřeným podpisem, elektronickou datovou schránkou nebo elektronickým podpisem, zažádat svůj zastupitelský úřad o zaslání hlasovacích lístků. Ty poté vyplní a v návratové obálce je opět pošle zpátky. Tato úprava vychází z předloženého sněmovního tisku 536 a reaguje na veškeré připomínky Ministerstva vnitra, které se již k tomuto objevily. To asi krátce.

Chtěl bych zopakovat, že korespondenční volbu měla a stále má tato vláda ve svém programovém prohlášení, takže to vidím jako vhodnou příležitost naplnit toto programové prohlášení, a když tady většina, alespoň deklarovaná, pro korespondenční volbu je, tak ji konečně zavést. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou se hlásí pan poslanec Pavel Plzák. Prosím.

 

Poslanec Pavel Plzák: Děkuji za slovo, dobré dopoledne. Já bych chtěl pár poznámek ke korespondenční volbě. Ano, je to volba, kterou provozují možná v některých státech okolo nás. Viděl jsem ji ve Spojených státech amerických při posledních prezidentských volbách. Já vám řeknu jednu věc, proč nebudu hlasovat pro korespondenční volbu. Když tady stáli lidé na náměstí v roce 1989, tak měli nad hlavou transparenty Svobodné volby. A já si myslím, že svobodně volíte tak, že jste někde sám, nemůžete být nikým ovlivňován, to znamená někde za plentou.

Korespondenční hlasování toto nemůže nikdy zaručit. Vy nikdy nevíte, jak ten senior, nad kterým stojí rodina, bude hlasovat, jestli bude opravdu hlasovat podle toho, jak by chtěl, anebo jak chce ta jeho rodina. Vy nevíte - vy nemůžete vyloučit nakupování hlasů. Vy nemůžete vědět, jestli člověk, který vyplní ten lístek, anebo ho za něj vyplní někdo jiný, má před sebou tisícikorunu, nebo ne. Vy nemůžete také vědět, jestli třeba není pod nějakou pohrůžkou násilí nebo není vydírán.

Takže pro mě jediná svobodná volba je tajná volba, tajná volba za plentou, a já si prostě nemyslím, že korespondenční volba je svobodné hlasování. Děkuji vám. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. S faktickou poznámkou pan místopředseda Vojtěch Pikal. Prosím, máte slovo.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Já na to jenom zareaguji. Bavíme se o korespondenční volbě našich občanů ze zahraničí, nebavíme se o důchodcích nebo seniorech, kteří mohou nebo nemusí, být pod nějakým tlakem, nebo o nějakém family votingu. Ostatně to se vám může dít i dnes. Dnes chodí lidé s urnami po různých zařízeních a může tam probíhat nátlak. Stejně tak lidé mohou přijít s předvyplněným lístkem do hlasovací místnosti a nemůžete to ovlivnit. Šance nátlaku je tam zhruba stejná.

V korespondenčním hlasování ze zahraničí tak nějak předpokládám, že kohorta lidí, která by takhle hlasovala, bude dostatečně odolná proti tomu, aby si nemohla ten svůj hlasovací lístek vyplnit sama. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Pavel Plzák a jeho dvě minuty faktické poznámky. Připraví se pan poslanec Jan Hrnčíř.

 

Poslanec Pavel Plzák: Naposledy dnes. Tady se hluboce mýlíte, pane kolego, prostřednictvím pana předsedajícího. I u nás můžete jít do volební místnosti s předvyplněným lístkem, ale dostanete tam nové lísky a můžete jít za plentu a znova volit, jak chcete. A vy nemůžete zaručit to, že v zahraničí nebudou nakupovány hlasy, nemůžete to nikdy vyloučit. A pokud to spolehlivě nevyloučíte, tak korespondenční volbu nemůžeme zavést.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Pan poslanec Jan Hrnčíř. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se také do té debaty zapojil. My samozřejmě korespondenční volbu nepodpoříme. Viděli jsme to při prezidentských volbách v Rakousku. Ty volby byly zrušeny, pak se opakovaly. To znamená, v žádném případně korespondenční volbu nepodpoříme, protože těch věcí, které tam jsou nejasné, je mnoho. Viděli jsme to i při volbách amerického prezidenta. Jsem osobně přesvědčen o tom, že Donald Trump vyhrál ty volby, že měl daleko větší podporu a že tam prostě ty machinace byly. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP