Sněmovní tisk 536
Novela z. o volbách do Parlamentu ČR

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 27. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: Pekarová Adamová M. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 536/0 dne 28. 6. 2019. Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0536.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 1. 7. 2019. Vláda zaslala stanovisko 31. 7. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 31. 7. 2019 jako tisk 536/1 (nesouhlas).
    Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 656/19, PID ALBSBDPBYFH1.

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Deskriptory EUROVOCu: hlasovací lístek, hlasování, korespondenční hlasování, parlamentní volby, pracovník v zahraničí, prezidentské volby

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)