Sněmovní tisk 1242
Vl.n.z.o zvl.způsobech hlasování do Poslanecké sněmovny

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 6. 2021.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 1242/0 dne 14. 6. 2021.

  Předseda vyhlásil na návrh vlády stav LEGISLATIVNÍ NOUZE.
  Na základě žádosti vlády 14. 6. 2021 rozhodl, že předložený návrh zákona bude projednáván ve zkráceném jednání s vynecháním 1. čtení (rozhodnutí č. 116).

 • PS

  Předseda sněmovny projednání návrhu zákona doporučil 14. 6. 2021.
  Určil zpravodaje: Mgr. et Mgr. Jakub Michálek, Ph.D. a přikázal návrh k projednání výboru: Ústavně právní výbor

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 17. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 17. 6. 2021 na 104. schůzi.
  Podány pozměňovací návrhy, které byly rozeslány 17. 6. 2021 poslancům jako sněmovní dokument 8780.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Návrh zákona schválen (hlasování č. 71, usnesení č. 1727).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 12. 7. 2021 návrh zákona Senátu jako tisk 130, dokument 130/0.

 • O

  Organizační výbor dne 13. 7. 2021 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 20. 7. 2021 a přijal usnesení č. 79, které bylo rozdáno jako tisk 130/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 21. 7. 2021 na 14. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 260).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2021.
  Prezident zákon podepsal 3. 8. 2021.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 3. 8. 2021.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 10. 8. 2021.

Zákon vyhlášen 13. 8. 2021 ve Sbírce zákonů v částce 131 pod číslem 296/2021 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
8662Marian Bojko20886-31605.docx (13 KB) / PDF (320 KB, 6 stran)
20886-31607.docx (13 KB) / PDF (320 KB, 6 stran)
20886-31608.docx (13 KB) / PDF (320 KB, 6 stran)
20886-31609.docx (13 KB) / PDF (320 KB, 6 stran)
20886-31610.docx (13 KB) / PDF (320 KB, 6 stran)
20886-31611.docx (13 KB) / PDF (320 KB, 6 stran)
 17. 6. 2021 v 09:03:25
8663Jakub Michálek20887-31612.docx (21 KB) / PDF (313 KB, 7 stran) 17. 6. 2021 v 10:57:07


Deskriptory EUROVOCu: epidemie, hlasování, korespondenční hlasování, organizace voleb, parlamentní volby, volbyISP (příhlásit)