Sněmovní tisk 565
Vl.n.z. o lobbování

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 21. 8. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 565/0 dne 21. 8. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1169/18, PID KORNB4B9CNQE.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 3. 10. 2019 (usnesení č. 222). Určil zpravodaje: JUDr. Jan Chvojka a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 10. 12. 2020 na 75. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1414).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 18. 6. 2021 na 104. schůzi přerušeno (usnesení č. 1716).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 8. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 8. 7. 2021 na 111. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 7 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 565/5, který byl rozeslán 8. 7. 2021 v 17:47.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 7. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 565/6 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení bylo zahájeno 30. 7. 2021 na 115. schůzi.
  Projednávání zákona bylo přerušeno.

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3212Dominik Feri15436-23222.docx (27 KB) / PDF (327 KB, 6 stran) 21. 8. 2019 v 12:33:27
3228Věra Kovářová15452-23248.docx (26 KB) / PDF (244 KB, 6 stran) 26. 8. 2019 v 08:58:41
8623František Navrkal20847-31561.docx (13 KB) / PDF (273 KB, 3 strany) 15. 6. 2021 v 11:27:02
8624František Navrkal20848-31562.docx (13 KB) / PDF (283 KB, 3 strany) 15. 6. 2021 v 11:27:36
8625František Navrkal20849-31563.docx (14 KB) / PDF (207 KB, 3 strany) 15. 6. 2021 v 11:28:07
8626František Navrkal20850-31564.docx (7 KB) / PDF (303 KB, 3 strany) 15. 6. 2021 v 11:28:33
8627František Navrkal20851-31565.docx (13 KB) / PDF (274 KB, 3 strany) 15. 6. 2021 v 11:29:02
8628František Navrkal20852-31566.docx (18 KB) / PDF (284 KB, 4 strany) 15. 6. 2021 v 11:29:23
8629František Navrkal20853-31567.docx (12 KB) / PDF (241 KB, 4 strany) 15. 6. 2021 v 11:29:49
8632František Navrkal20856-31576.docx (14 KB) / PDF (303 KB, 3 strany) 15. 6. 2021 v 14:03:00
8633František Navrkal20857-31577.docx (18 KB) / PDF (284 KB, 4 strany) 15. 6. 2021 v 14:03:53
8635František Navrkal20859-31579.docx (10 KB) / PDF (243 KB, 3 strany) 15. 6. 2021 v 14:19:33
8638Kateřina Valachová20862-31582.docx (24 KB) / PDF (244 KB, 4 strany) 15. 6. 2021 v 15:30:14
8640Kateřina Valachová20864-31584.docx (24 KB) / PDF (267 KB, 5 stran) 15. 6. 2021 v 15:33:07
8770Jan Jakob20994-31778.doc (55 KB) / PDF (289 KB, 4 strany) 7. 7. 2021 v 10:42:35
8797Jan Chvojka21021-31821.docx (13 KB) / PDF (194 KB, 2 strany) 8. 7. 2021 v 11:22:00
8801Marek Výborný21025-31825.docx (26 KB) / PDF (214 KB, 2 strany) 8. 7. 2021 v 11:35:37


Související tisk: 566 (Vl.n.z.,kt. se mění někt. z.v souv. s přijetím z.o lobbování).

Deskriptory EUROVOCu: politika, seznam, veřejná funkce, zájmová skupina, zákonodárná iniciativaISP (příhlásit)