(14.20 hodin)
(pokračuje Michálek)

Navrhuji, aby to bylo projednáno v pátek po kurzarbeitu jako druhý bod. Důvodem toho uspíšení je skutečnost, že ústavně-právní výbor doporučil, aby tento návrh zákona nabyl účinnosti 1. července 2021, takže abychom ho mohli včas poslat do Senátu a k podpisu prezidentovi republiky. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. S přednostním právem pan předseda Rakušan.

 

Poslanec Vít Rakušan: Děkuji za slovo, pane předsedo. Dámy a pánové, dobrý den. Za klub Starostů a nezávislých bych chtěl rovněž podpořit navržení bodu, pracovně Moskva, jako první bod dnešního jednání, a to z toho důvodu, abych se dozvěděl, že to není pravda, že to, co jsme se dočetli, je holý nesmysl a bude nám to tady lehce vyvráceno. Protože pokud by to pravda byla, tak je to skutečně situací, kterou tato země nezažila, situací, kdy člověk, který má pod sebou bezpečnost, by snad měl anebo byl podezřelý z obchodování s bezpečností naší země. Já doufám, že to pravda není.

A slova pana kolegy Filipa o tom, že si necháváme diktovat nějakou agendu: no, ta agenda tady je. My jsme poslanci a je tady nějaké vážné podezření, které vychází z jednoho novinového článku. A já si skutečně myslím, že je velmi nutné a potřebné, aby všechny otázky k cestě do Moskvy byly tady zodpovězeny za účasti vicepremiéra, za účasti pana premiéra, za účasti zástupců veškerých složek, které k tomu mají co říci. Tedy za nás jednoznačná podpora tomu, aby se to jako první bod dnešního jednání projednalo.

Za další je tady zařazení bodu, který už dlouhodobě prosazuji, a to samoživitelky, tisk 1006. Bude se to hlasovat jako gremiální návrh, a podmíněně tedy, pokud gremiální návrh projde, tak bych poprosil o hlasování o pevném zařazení na pátek jako první bod. Děkuji vám.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji. To jsou v tuto chvíli přednostní práva, která dostala prostor. Teď je tady celá řada přihlášek k pořadu schůze od poslanců. Omlouvám se všem, jestli třeba někdo bude mít pocit, že se hlásil dřív nebo později. Já jsem svůj stolek našel ve stavu, kdy tady byla hromádka přihlášek. Já jsem to nemohl udělat jinak, než že jsem je prostě poskládal jednu za druhou. Na všechny se dostane, ale nevím, kdo přišel dřív, kdo přišel později. Takže jako první tady z té hromádky beru paní poslankyni Evu Fialovou. Byla v podstatě vylosována na prvním místě.

 

Poslankyně Eva Fialová: Dobrý den. Já bych chtěla poprosit o pevné zařazení dvou bodů - bodů číslo 114 a 115, jedná se o sněmovní tisky 1155 a 1156, pevně na čtvrtek na 11. hodinu. Jedná se o vládní návrh zákona omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí. Ten druhý tisk jsou změnové zákony s tímto zákonem související. Důvodem je, že nám hrozí vysoké sankce za netransformaci směrnice o takzvaných jednorázových plastech.

Chápu, že sice v covidové době je to velice těžké téma bavit se o jednorázových plastech, ale doufejme všichni, že už budeme v době postcovidové, a je potřeba s jednorázovými plasty dát jasně najevo, že tato doba končí, a nějak se k nim postavit. Děkuji za podporu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Dále tady mám přihlášku pana poslance Zdeňka Ondráčka.

 

Poslanec Zdeněk Ondráček: Děkuji, pane předsedo. Los byl ke mně přívětivý. Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Já bych si dovolil, pokud se rozhodnete projednávat dnes první kauzu - Moskvu a pana Hamáčka, tak v podstatě, pokud tato informace projde a budeme to zde jednat na plénu, tak hned za to zařadit nový bod, který by se také mohl projednávat v režimu utajení nebo neveřejném, a to Informace vlády o financování a podpoře mezinárodního terorismu.

Chtěl bych položit vládě několik otázek, a to v souvislosti s Vrběticemi. Co se skladovalo ve Vrběticích předtím, než došlo k výbuchu? Byly tam i zakázané typy munice jako třeba pěchotní nášlapné miny, o kterých se už několik let hovoří v médiích? Za druhé, kolik samopalů vzor 58 v majetku státu při vzniku samostatné České republiky bylo v našich skladech a co se s nimi v průběhu těch let stalo? Kam byly vyvezeny nebo jak s nimi bylo naloženo? Jaké zbraně a další vojenský materiál a kam byly vyvezeny v období roku 2011 až do roku 2020? Víme o některých aktivitách zase z médií, například i pana vicepremiéra Hamáčka. Potom v neposlední řadě také, jaké finanční prostředky šly z rozpočtu jednotlivých ministerstev na podporu a činnost opozičních stran a nevládních neziskových organizací v jednotlivých zemích? V této souvislosti i kolik osob a z jakých zemí získalo v České republice politický azyl za období roku 2011 až 2020? Tím si dokreslíme celou situaci kolem Vrbětic i toho, co se kolem toho všeho děje.

Pokud zvítězí zdravý rozum a budeme se chtít věnovat tomu, proč jsme se zde sešli, tak bych vaši pozornost chtěl obrátit na jinou věc. Jako člen Ústředního krizového štábu, a předseda Ústředního krizového štábu, pan vicepremiér Hamáček - teď ho nevidím - to taky asi slyší, že zde máme sněmovní tisk 908. Je to zamítnutý návrh poslanců o novele zákona o zadávání veřejných zakázek. Týká se to nákupu státních hmotných rezerv nebo pro státní hmotné rezervy.

Na posledním jednání Ústředního krizového štábu zazněly informace, že prostě testy na samotestování pro školy už nejsou. Vláda rozvolňuje, posíláme další ročníky. To znamená, chceme dále testovat, ale v současné době není možno nakupovat tyto antigenní testy jiným způsobem než zákonem o zadávání veřejných zakázek. Tato novela zákona, sněmovní tisk 908 - je to bod číslo 6 - umožňoval vládě, a zde, kolegové a kolegyně, jsme to hlasovali v podstatě jednomyslně, nikdo z nás zde přítomných při tom hlasování nebyl proti tomuto zákonu, řekli jsme, že umožníme Správě státních hmotných rezerv i po ukončení nouzového stavu, aby mohli nakupovat. Nouzový stav ukončen je, ale státní hmotné rezervy nakupovat nemohou. Tak buď chceme testovat a umožníme Správě státních hmotných rezerv nakupovat, anebo ne.

Takže tento bod bych navrhl zařadit dnes po vyhlášení výsledků voleb do Rady České televize, bezprostředně po vyhlášení výsledků tak, aby se mohl připravit i příslušný senátor.

Potom bych si dovolil ještě dva body, které jsou z ranku ministra vnitra nebo týkají se ranku Ministerstva vnitra. Jsou to body číslo 53 a 41, sněmovní tisk číslo 1027. Je to poslanecký návrh novely zákona o požární ochraně. Jedním ze spolupředkladatelů je pan premiér a pan vicepremiér. Týká se to hlásičů požárů, kouře v pobytových zařízeních. Spojili jsme si to s kauzou Vejprty. Zase zcela bezproblémová věc. Nenašel se zde nikdo z poslanců, který by rozporoval to, že bychom něco takového neměli schválit a do zákona dát. Pojďme tomu dát tu možnost. Je to otázka pár minut. Posuňme to v rámci druhého čtení a dejme tomu tu šanci, aby ten zákon mohl projít i do čtení třetího.

Úplně poslední bod, to je bod 41, sněmovní tisk 983. Je to novela zákona, vládní návrh zákona o Policii České republiky. Je to oprávnění Policie České republiky k odebírání registračních značek. Ale bezpečnostní výbor a podvýbor pro policii na tom odpracovaly kus práce, poměrně široký pozměňovací návrh, kdy zase ani jeden z přítomných poslanců na jednání podvýboru ani na jednání výboru nebyl proti. To znamená, je tam široká shoda napříč politickým spektrem a můžeme poměrně rychle tento sněmovní tisk posunout v rámci druhého čtení. Tyto oba dva tisky, tedy bod 53 a 41, bych si dovolil požádat jako první a druhý bod po ukončení první schůze, to znamená zítra, ve středu 5. 5., v podvečer. Děkuji za pozornost a podporu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP