(10.30 hodin)

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Vážený pane předsedo, vážená paní ministryně, kolegyně, kolegové, já si dovolím jenom pár vět tady k tomuto sněmovnímu tisku, který z pohledu rodičů, rodin v České republice je velmi důležitý. Protože tady se na podzim hodně skloňovala problematika seniorů, mimořádného rouškovného, ale my jsme tehdy jako KDU-ČSL upozorňovali, že tím, kdo je dlouhodobě na tom z hlediska ekonomické podpory nejhůře a kdo je nejvíce ohroženou skupinou, jsou rodiče, rodiny, především rodiny, které mají dvě a více dětí, mají hypotéku, a rodiče samoživitelky, samoživitelé. To jsou nejohroženější skupiny. Když se přepočte čistý příjem na hlavu v těchto domácnostech, tak je tento příjem nižší, než je průměrný důchod v České republice.

My jsme se dlouhodobě snažili podporovat rodiny především cestou zvyšování slev pro pracující rodiče. Podařilo se to v minulém volebním období, kde celkově podpora ročně narostla o více než 5,5 miliardy korun, které zůstávají v rodinách pracujících rodičů. Podařil se také velký kus práce v tom udělat v loňském roce v prosinci, když tady byl daňový balíček - za to chci poděkovat, že se podařilo odstropovat ten nesmyslný strop, který tam byl dán na těch 60 040, kdy nad tuto částku, i když ten rodič pracoval, měl čtyři, pět a více dětí, tak už nemohl jít do bonusu a čerpat nad tento strop. I to se podařilo odblokovat, je to zase velký posun, je to zhruba miliarda korun, která zůstane opět v domácnostech u rodin, u pracujících rodičů, samoživitelek, samoživitelů. Takže to je velký posun, za to chci také poděkovat.

Také jsme volali po nějaké té nápravě toho, aby teď, v té těžké covidové době, kdy nám velmi rychle roste inflace, pro mnoho rodin, rodičů také stoupají náklady, například nákupy ochranných pomůcek, rostou jim náklady třeba i na datové připojení v rámci distanční výuky, prostě objektivně teď ty náklady jsou pro ty rodiče, rodiny vyšší, i tím, že třeba musí nakupovat přes e-shopy, platit zásilkovné, poštovné u výrobků a tak dále.

Takže my vítáme to, že se hledá nástroj, jak ekonomicky podpořit rodiče, rodiny. Musím říct, že trošku se ale lišíme v pohledu, co by byl ten optimální nástroj. Já bych si uměl představit jít ještě více spíše cestou zvyšování slev pro pracující rodiče, jít například více i do těch bonusových částí. To si myslím, že by bylo samozřejmě velmi efektivní. Na druhou stranu chápu i situaci, kdy u této formy podpory mnoho lidí řeší ty rodiče, jestli tedy jsou dostatečně aktivní, hledají si práci, nepracují, pracují a podobně. Na druhou stranu vždycky na ty finanční prostředky máme také nahlížet z pohledu toho, že míří k dětem, mají ty peníze sloužit na podporu dětí, na to, aby dostaly kvalitní zázemí v rodině, aby dostaly kvalitní vzdělání, kvalitní aktivity i mimovzdělávací a tak dále. Takže i když bychom volili třeba trošku jiný nástroj, více tu kombinaci daňových slev, daňových bonusů, tak KDU-ČSL tento tisk určitě podporuje. Vnímáme ho, že je důležitý v této době. U některých parametrů bychom mohli vést debatu, ale rozhodně už je třeba něco udělat, nemůžeme dále čekat, protože pro mnoho z těch rodin ta situace je dneska extrémně kritická.

Myslím, že bychom se třeba také měli bavit do budoucna, měla by k tomu dát vláda data, jak jsou na tom dneska mladé rodiny z hlediska třeba schopnosti splácet hypotéky a tak dále, bavit se o tom, abychom jim dokázali také pomoci udržet to základní, střechu nad hlavou, aby ty závazky, které oni si dali před covidovou dobou, tak prostě covidová doba přepisuje plány i všechna možná rizika, která jsme do té doby mohli zohledňovat, do úplně jiného světla. Takže poprosím třeba, kdyby paní ministryně sledovala tuto optiku, to znamená riziko ohrožení ztráty bydlení pro rodiny, pro mladé rodiny, protože tady opravdu to riziko je poměrně velké. I já ve svém okolí cítím mezi mými vrstevníky nebo lehce mladšími, kteří mají jedno, dvě děti, vrhli se také do vlastního bydlení, mají hypotéku a dneska jsou opravdu na tom velmi kriticky z hlediska toho, jestli o bydlení nepřijdou.

A ještě bych chtěl upozornit v závěru na jednu věc a prosím také paní ministryni, kdyby to mohla vnímat, drží si tak paní ministryně hlavu rukama, a to je problematika vdov - vdovců za poslední rok. Spousta mladých rodičů se stalo vdovami nebo vdovci v návaznosti na covidovou situaci a bylo by dobré se podívat i na způsob nastavení dnešních parametrů u vdovských a vdoveckých důchodů. Myslím, že tady bychom také měli do budoucna udělat určitý posun. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Jedna faktická poznámka, pan poslanec Juchelka.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Děkuji moc, budu jenom velmi stručný, pane předsedající. Vážené poslankyně, vážení poslanci, samozřejmě, u přídavku na dítě podporujeme všichni tady toto navýšení, je to prorodinné opatření. Co se týče filozofie dávky, tak jak tady naznačila má ctěná kolegyně, paní poslankyně Aulická, tak je skutečné, že to je příspěvek pro rodiče. Já v tuto chvíli tu filozofii dávky měním na příspěvek na dítě. Je to prorodinné, řekl bych proporodní opatření právě z toho důvodu, že máme čím dál tím více se zvyšující věk rodiček u nás, které už nestihnou druhé dítě z několika důvodů. Jedním z nich je třeba to dočerpání rodičovského příspěvku, které jednoduše nestihnou, i přestože si to můžou nastavit několikrát během toho svého rodičáku. Ten věk se zvyšuje, víme, že porodnost nám klesá jako v celé Evropě, nedosahujeme vůbec nějakým způsobem skrze tuto porodnost regenerace demografie a demografická čísla jsou v tom neúprosná.

A úplně na konec bych rád zmínil, že u vícerčat máme taky filozofii toho rodičáku jinou. Tam máme třeba rozdíl dejme tomu u těch dětí jako schodečky 11 měsíců, 10 měsíců možná, pokud se to podaří, 12, 13 měsíců, mezi nimi a ta starost o vícerčata, třeba o dvojčata, je úplně stejná jako právě třeba o tyto malé sourozence. Proto jako proporodní, prorodinné opatření navrhuji doplacení tohoto rodičovského příspěvku. Děkuji moc.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Faktická poznámka, paní poslankyně Langšádlová.

 

Poslankyně Helena Langšádlová: Děkuji za slovo. Určitě jsem pro, abychom podporovali rodiny i ekonomicky, a je to určitě důležitý faktor toho, jak se lidé pak rozhodují mít děti, nebo je to jeden z faktorů. Ale já jsem přesvědčená, že kromě ekonomické podpory, která je velmi důležitá, protože paradoxně my se tady bavíme o něčem, co bude mít vlastně z dlouhodobého hlediska dopady i na důchodový systém a jeho udržitelnost. A má pravdu můj pan předřečník, že my opravdu nemáme v tuto chvíli v České republice, ale i ve většině evropských zemí ani čistou reprodukci vzhledem k počtu dětí na jednu ženu. Ale myslím si také, že je velmi důležité se zaměřit - a i to říkám po konzultaci třeba s našimi německými kolegy - nejenom na ekonomickou podporu, ale i na to, co nás čeká v tom dalším bodě, to znamená na vytváření podmínek, vlastně služeb pro rodiny tak, aby opravdu byly v různých variantách, aby ty služby byly v takové formě, aby rodinám umožňovaly slaďování pracovního a osobního života. A věřím, že dneska si to uvědomujeme nejenom v tomto bodu, ale budeme takto k tomu přistupovat i v tom bodě, který bude projednáván na dalším místě. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji a reagovat faktickou poznámkou bude opět pan poslanec Juchelka.

 

Poslanec Aleš Juchelka: Ano, já děkuji, navážu na svou předřečnici. Samozřejmě, my se ale v tuto chvíli bavíme o financích, o státní sociální podpoře. Nicméně úplně podtrhávám to, co řekla paní kolegyně Langšádlová, vaším prostřednictvím. Samozřejmě to můžeme doplnit o celou další šíři nějaké prorodinné politiky, třeba včetně prevence. A já tady pokaždé, když jsem u tohoto pultíku, říkám, že podpora z Ministerstva práce a sociálních věcí z hlediska prevence rodiny je nedostatečná. Je tam pouze 150 milionů na celý rok, v tom je zahrnuta i dokonce soutěž Obec přátelská rodině a seniorům... (Ministryně práce mimo mikrofon.) Už není? Tak už není, byla. A de facto si toto rozdělují v průběhu celého roku organizace, které mají pečovat o naše rodinné vztahy, právě proto, aby se třeba rodina nerozpadávala. Ale úplně souhlasím.

My máme na výboru pro sociální politiku už podruhé zařazen bod work-life balance. Bohužel se nemůžeme dostat k nějakým datům, k nějakému výsledku, k tomu, jakým způsobem se k tomu přistupuje. Je to už několikaletá anabáze, můžeme říci. A já pevně věřím, že se do budoucna k tomu nějakým způsobem dostaneme, protože je to opravdu součástí prorodinné politiky, stejně jako ten můj pozměňovací návrh. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP