(11.20 hodin)
(pokračuje Válková)

Úplně v závěru chci poděkovat všem, kteří se podíleli na zařazení tohoto bodu jako pevného na dnešní schůzi, protože i to, jak víme, už je velké privilegium, protože řada velmi důležitých tisků takto zařazena není. Takže samozřejmě navrhuji, abychom podpořili ratifikaci opčního protokolu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Zájem o závěrečná slova? Není. Já bych možná ještě jenom poprosil pana zpravodaje, aby nám přečetl návrh usnesení, o kterém teď budeme hlasovat. Děkuji.

 

Poslanec Michal Ratiborský: Děkuji, pane předsedající. Návrh usnesení je: "Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky dává souhlas k ratifikaci Opčního protokolu k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením."

 

Místopředseda PSP Petr Fiala: Děkuji vám, to je zcela jasné. Na hlasování jsme připraveni. Přivolal jsme poslankyně a poslance, kteří nebyli v sále. Ještě přicházejí, tak chvilku počkáme.

 

Tak můžeme hlasovat o návrhu usnesení tak, jak bylo teď předneseno.

Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Kdo je proti?

Hlasování číslo 216, přihlášeno je 91 poslanců, pro 84, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem usnesení byl vysloven souhlas.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Končím projednávání tohoto bodu.

 

Nyní se budeme zabývat bodem

 

400.
Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018
/sněmovní tisk 441/

Projednávání tohoto bodu jsme přerušili před vystoupením zpravodaje dne 24. října 2019 na 35. schůzi Poslanecké sněmovny do doby projednání volebním výborem. Volební výbor zprávu projednal, jeho usnesení nám bylo doručeno jako sněmovní tisk 441/1. Tedy nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj výboru pan poslanec Petr Dolínek, informoval nás o jednání výboru a přednesl návrh usnesení Poslanecké sněmovny. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Dobré dopoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. Jak bylo řečeno, Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018 byla všem poslancům rozeslána 29. března 2019 jako tisk 441. Organizační výbor zprávu přikázal 4. dubna 2019 výboru k projednání. Výbor zprávu projednal a její schválení doporučil s tím, že na závěr vám přečtu i přesné usnesení výboru.

V tuto chvíli bych řekl stručný sumář obsahu výroční zprávy. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2018 dokumentuje a hodnotí naplňování zákonem definované služby veřejnosti tvorbou a šířením televizních programů, popřípadě dalšího multimediálního obsahu a doplňkových služeb na celém území České republiky ve sledovaném období. Při tomto hodnocení vychází z popisu povinností České televize jako výrobce a vysílatele televizních programů, zejména z ustanovení § 2, 3 a 12 zákona o České televizi.

ČT se - a teď poprosím, abyste se do toho zkusili v uvozovkách vžít a vnímat to. Bavím se o činnosti České televize v roce 2018. Takže když se budu bavit o digitalizaci a dalších věcech, tak se prosím vraťte o tři roky zpátky do toho, jak si pamatujete, jak fungovala Česká televize. Poprosím potom i v diskuzi, abychom se toho snažili držet, protože samozřejmě pak jsou další zprávy.

Takže Česká televize se v roce 2018 úspěšně připravila na druhou vlnu digitalizace České televize a podařilo se jí v rekordně krátkém termínu spustit přechodovou síť DVB-T2, kdy během 42 dní splnila požadavky vyplývající z Technického plánu přechodu, přičemž pokrytí signálem zároveň dosáhlo 99,6 % České republiky.

Program ČT1 posílil v prime time o více než 1,1 procentního bodu a velmi úspěšným byl rok 2018 i pro zpravodajský program České televize. Celodenní podíl ČT24 narostl na 4,38 %, čímž dosáhl nejvyšší hodnoty za posledních pět let. ČT24 je z hlediska podílu na publiku nejúspěšnějším zpravodajským programem mezi televizemi veřejné služby v Evropě.

Česká televize v roce 2018 rozvíjela také duální vysílání, které umožňuje divákům zvolit si mezi dabovanou verzí díla a jeho původním zněním. Česká televize dosáhla velmi dobrých výsledků, co se týče podpory nových médií, jelikož poptávka diváků po možnosti sledovat pořady prostřednictvím internetu, mobilních aplikací či dalších nových možností rostla a roste i v posledních letech, jak jistě víte.

Věřím, že ta zpráva tak, jak jsme ji projednali na výboru, v sobě neobsahovala nic, co by nebylo relevantního a co by zpochybňovalo tehdejší závěry Rady České televize. Jak bylo konstatováno i usnesením, které doporučuje, tak vlastně z toho vyplývá, že veřejnoprávní televize plnila úkoly v roce 2018 vyplývající ze zákona o České televizi, a proto i já jako zpravodaj ji zde doporučuji schválit.

Jsem zde připraven, kdybyste chtěli samozřejmě hovořit o jednotlivých kanálech, jsem zde připraven hovořit o dalších dílčích věcech. Samozřejmě nezmiňuji zde ČT Déčko, protože o Déčku, jestli si vzpomínáte, jsme poměrně hodně hovořili v minulé diskuzi a je to pořád fenomén v rámci evropských televizí, kdy opravdu podíl na trhu má obrovský ve svém segmentu, takže nemusíme si o něm asi znova zde vyprávět. Stejně tak jsem schopen zde samozřejmě hovořit o ČT Sport, kde se můžeme bavit o tom, jaké pořady byly v roce 2018 preferovány a co bylo důležité.

Samozřejmě bych chtěl jenom říct, že ČT24 měla v tom roce 19 profilových pořadů. Začínaly Události, Studio 6, Hyde Parky, Fokusy Václavy Moravce, Politická spektra a tak dále. Jenom bych tedy zmínil, že ČT24 měla pět mimořádných projektů - a to bych ještě zde zmínil: byla to Prezidentská superdebata, Třetí republika, Beneš 1918/1938/1948, samozřejmě Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a Čapek a pátečníci. To znamená, opravdu se ukazuje, že je to velmi široké spektrum, které byla schopna Česká televize a její zpravodajský kanál pokrýt.

Řeknu zde tedy ještě jednu věc, která je velmi populární vždy při těchto zprávách. Řeknu ji tedy předem, abychom ji nemuseli potom dohledávat. Do pořadu Události, komentáře bylo za rok 2018 pozváno celkem 1 933 hostů, v roce 2017 to bylo jenom 1 600, takže tam došlo k nárůstu 333 hostů. Z toho 333 osob bylo ze sféry politiky. Ve studiu se v průběhu roku vystřídalo 796 hostů. Nejčastěji byli osloveni zástupci hnutí ANO, kteří obdrželi 552 pozvánek - v roce 2017 to bylo 357. Představitelů z řad sociálních demokratů bylo pozváno 405 - rok předtím 456. Občanských demokratů 275 - rok předtím 246. Pořadí podle počtu pozvaných i podle počtu přijatých pozvánek bylo následující: ANO, ČSSD, ODS, KSČM, KDU-ČSL, Piráti, SPD, TOP 09, STAN. To bych si dovolil říct na závěr, protože vím, že je to často omílané téma při zprávách o činnosti České televize. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP