(16.00 hodin)
(pokračuje Vyzula)

Nicméně já jsem si dovolil ještě zadat jeden pozměňovací návrh, ke kterému se později přihlásím v podrobné rozpravě. A chtěl bych jenom krátce okomentovat, o co se v něm jedná.

V prvé řadě upravuje systém zacházení s konopím pro léčebné použití, který novela předkládá, zejména co do podmínek jeho pěstování. Musíme si uvědomit, a tady o tom bude určitě velice bohatá diskuze na zdravotním výboru, že konopí, které se používá jako léčebný prostředek, jako léčebná látka, má jiné procento tetrahydrocannabinolu než takzvané technické konopí, což není úplně správný pojem, ale prostě takhle se to používá, které má obsah do 0,2 až 0,3 % THC. Léčebné konopí má něco mezi 15 a 25 %, a je tedy samozřejmě rozdíl, jaké konopí se k lidem dostane. A je tedy také důležité tady zdůraznit, že jsme chtěli, aby léčebné konopí bylo mnohem dostupnější našim pacientům, poněvadž v současné době máme jednoho pěstitele a výrobce, tím pádem cena je poměrně vysoká a není tady jiná konkurence. A chtěli jsme tím... předkladatel chtěl tou novelou umožnit, aby vznikli i další výrobci. Je rozdíl, velký rozdíl, mezi pěstitelem a výrobcem, každý by měl mít svoje práva, mělo by to být licencováno a certifikováno a kdoví co ještě. Takže tohle je potřeba rozlišit a ujasnit a to je první bod v mém pozměňovacím návrhu.

Za druhé zavádí možnost konopí za podmínek stanovených zákonem extrahovat. Tady jde o to, že - osobně s tím mám určitou zkušenost, poněvadž v ústavu podáváme léčebné konopí, ale my ho podáváme, tak jak jsem řekl, v podstatě ve dvou formách. Nasype se prášek, to rozdrolené listí se nasype do tobolky a pacient ho polkne, anebo ho potom v přístroji inhaluje. Pacienti by celkem i ocenili, kdybychom měli další formu tohoto léčebného konopí, a to je extrakt, který by lékárna potom dávala třeba do čípků nebo do kapek. Ovšem vyrobit ten extrakt není úplně jednoduché. Nemůže ho vyrobit každá lékárna, tak jak se domnívá Ministerstvo zdravotnictví, jenom některé lékárny, a to je určitá nevýhoda. Proto by v tomhle pozměňovacím návrhu byla možnost, že výrobce by už ten extrakt mohl vyrobit jako další formu, a sám by ji tedy prodával lékárně.

Do třetice tento pozměňovací návrh obsahuje několik změn souvisejících s povolením k zacházení s návykovými látkami s délkou řízení nebo otázkou odborné kvalifikace osob zacházejících s návykovými látkami. Řízení k získání certifikace, licence pro výrobu a pěstování, je zdlouhavé, trvá v současné době něco kolem 120 dní. Myslím si, že to je zbytečné, že ta doba, která v pozměňovacím návrhu je 30 dnů, by byla dostačující.

No a v neposlední řadě je zde předkládáno několik legislativně technických návrhů, a to jak v části věnující se zákonu o návykových látkách, tak v zákonu o léčivech. Já se potom k tomu přihlásím. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pěkné odpoledne, vážené kolegyně, vážení kolegové. S faktickou poznámkou vystoupí pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. Já bych chtěl jenom doplnit pana profesora, že tam je ještě jedna důležitá věc ohledně snížení ceny. Není to jenom počet těch firem, které budou, ale je tam ještě jedna věc, o které se neví, protože se to u nás zavádí. Je to vyřešení takzvané stabilitní studie a je to o tom, že každá rostlina má nějakou historii, může se určitým způsobem šlechtit a má určitý poměr látek, které v ní jsou. Máme dvě možnosti. Buďto budeme mít i své vlastní, jako máme své hrušně, své jabloně, tak budeme mít své rostliny, anebo si pak můžeme koupit na trhu tu stabilitní studii, ale v tom případě si musíme potom platit licenční poplatky. A pokud bychom to takhle udělali, jak je i návrh některých úředníků, tak v tom případě ke snížení ceny nedojde.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V rozpravě vystoupí pan poslanec Daniel Pawlas, připraví se pan poslanec Marek Novák. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Daniel Pawlas: Děkuji. Vážený pane předsedající, kolegyně, kolegové, já bych se také chtěl vyjádřit k této novele zákona o návykových látkách a chtěl bych se vyjádřit k zásilkovému vydávání léčiv. Ono to určitě má budoucnost, jsou země, kde už to funguje, a pokroku se nevyhneme. Ale je tady ještě jeden aspekt, který bych chtěl zmínit, a to ten, že ne všichni lékárníci budou moci svým pacientům, klientům tato léčiva poslat, protože my jsme tady schválili - myslím už předloni nebo loni - zákon o léčivech, kdy jsme se snažili rozbít určité kartelové dohody mezi výrobci léčiv, distributory a některými řetězcovými lékárnami, které zneužívaly svého dominantního postavení tím, že někteří výrobci léčiv primárně jenom jim dodávali léčiva, a malým lékárnám, nezávislým lékárnám tato léčiva nedodávali. A je také otázkou, proč tento zákon, který jsme přijali, není vymáhán SÚKLem, protože stále existují kartelové dohody.

A když se podíváme, jak by to mohlo v praxi vypadat, tak samozřejmě jestliže budu pacient, dostanu takový recept, zavolám svému lékárníkovi a řeknu. Já chci nějaký lék XY, který mi napsal lékař, tak ten můj lékárník mi řekne: Já ho bohužel na skladě nemám, já ho musím objednat, musíte si počkat dva dny. No, co udělám? Tak samozřejmě možná jednou počkám, pokud to nebude vyloženě akutní, nebude to nějaká angína, kdy to antibiotikum potřebuji okamžitě, nebo nějaký jiný lék. Stane se mi to podruhé a pak mi kolega řekne: Ale vždyť ta řetězcová lékárna ti to vydá okamžitě. No tak už potřetí půjdu tam a vykašlu se na svého lékárníka.

Takže ono primárně se musíme ptát, jak to, že se nedodržují zákony, které byly přijaty v této Poslanecké sněmovně, co činí SÚKL, že zákon, který byl přijatý, není dodržován, že jsou tady stále kartelové dohody mezi výrobci, distributory a některými řetězcovými lékárnami. A tento pozměňující zákon, já tomu říkám přílepek, jim vyloženě zase opět nahrává a budou zneužívat dominantního postavení na trhu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v rozpravě vystoupí pan poslanec Marek Novák, zatím poslední přihlášený do rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Marek Novák: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, budu docela rychlý. Já se vyjádřím k návrhu ctěného kolegy Tomáše Vymazala, k návrhu, který podal společně s mým kolegou Patrikem Nacherem. Vyjádřím se k němu tak, že už jsme o něm víceméně hovořili. Hovořili jsme o něm vlastně v návrhu zákona předloženém Pirátskou stranou. Teď jsme obdrželi jakýsi upgrade, kde je sníženo množství a podobně. Nebudu to dále komentovat, jen vás požádám, abyste si vzpomněli, co jsem tady vlastně ve vztahu k legalizaci konopí jako takovému povídal.

Dále se chci ale vyjádřit k takzvaným aplikačním místnostem, které nám tady kolega docela honosně přednesl, nicméně nám vlastně neřekl, o co jde. Jde vlastně o aplikaci drogy pod dohledem. Je také potřeba si uvědomit, že v tom návrhu vlastně vůbec není zmíněno, o jakou jde vlastně péči, jestli jde o adiktologickou péči, kdo bude obsluhovat, jak bude obsluhovat, kde tato místa budou, v jakých lokalitách, v jakých oblastech. No a třeba se také zeptat starostů, jestli v obcích vůbec takové aplikační místnosti chtějí. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP