(16.10 hodin)
(pokračuje Novák)

A na druhou stranu bych byl velmi rád, kdybych vlastně věděl, co nám to přinese v rámci prevence jako takové. Budeme mít méně uživatelů? Bude to stát méně peněz? Dneska nás jeden uživatel takzvané tvrdé drogy stojí milion korun ročně. Kolik na toho jednoho uživatele následně vzrostou náklady, jakmile začneme využívat aplikační místnosti?

To je víceméně všechno a jen taková malá drobnost. Slyšeli jsme, že odůvodnění dalších čtyř návrhů si můžeme přečíst - já vám k jednomu návrhu odůvodnění přečtu, asi z hlavy, protože jsem ho četl: Můžeme si pěstovat rostlinu koky, například v botanických zahradách. Dokážete si prosím představit rostliny koky v botanických zahradách, které nejsou dostatečně hlídány? Já už vidím ty nálety na sklizeň. Sorry, ale tohle fakt nemůžu podpořit a dál se k tomu budu vyjadřovat ve třetím čtení. Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nemám přihlášeného do obecné rozpravy ani elektronicky, ani z místa. Končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova. Není zájem, tak zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Do podrobné rozpravy se hlásím k pozměňovacímu návrhu pod číslem 8101, který jsem podrobně rozvedl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další vystoupí v podrobné rozpravě pan poslanec Adam Vojtěch, připraví se paní poslankyně Věra Adámková. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Adam Vojtěch: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, já se přihlašuji k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 7696, dále k pozměňovacímu návrhu pod číslem 8102, dále k pozměňovacímu návrhu 8114 a k pozměňovacímu návrhu číslo 8115 a odkazuji na odůvodnění v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Paní poslankyně Věra Adámková vystoupí v podrobné rozpravě a připraví se pan poslanec David Kasal. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych se přihlásila k pozměňovacímu návrhu 8168, který jsem podrobně předvedla v rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec David Kasal, připraví se pan poslanec Tomáš Vymazal. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec David Kasal: Děkuji za slovo. V podrobné rozpravě se přihlašuji ke sněmovnímu tisku 8160, který jsem podrobně řekl v obecné rozpravě. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Tomáš Vymazal, poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Tomáš Vymazal: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já se tímto přihlašuji k celkem deseti pozměňovacím návrhům pod čísly sněmovních dokumentů 8122, 8123, 8125, 8126, 8127, 8128, 8212, 8222 a 8223 a pardon, ještě 8224. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji, končím podrobnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Ano, pan zpravodaj má zájem. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Rostislav Vyzula: Děkuji, pane předsedající. Jenom krátké shrnutí. Nebyl podán žádný návrh na zrušení nebo zamítnutí a bylo podáno nebo přihlásili se zatím k 17 pozměňovacím návrhům. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já děkuji panu zpravodaji a končím druhé čtení tohoto návrhu. Dalším bodem je

 

43.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném
zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
/sněmovní tisk 992/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Dobré odpoledne. Vážený pane předsedající, vážené poslankyně, poslanci, dovolte mi, abych uvedl druhé čtení novely návrhu zákona o veřejném zdravotním pojištění a dalších souvisejících zákonech. Jeho cílem je přispět ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění, a to v rámci mnoha oblastí.

Důvod, proč je tato novela občas nazývána také jako správní novela, je ten, že je v ní navržena nová úprava přezkoumání podmínek pro úhradu zdravotních služeb. Tato úprava sjednotí proces rozhodování zdravotních pojišťoven, zrychlí řízení a zlepší procesní postavení pojištěnců. Návrh má dále za cíl zvýšit dostupnost zdravotnických prostředků, a to prostřednictvím aktualizace úhradových skupin zdravotnických prostředků předepisovaných na poukaz a aktualizaci úhradové regulace ortodontických výkonů a stomatologických a ortodontických výrobků. Z dalších oblastí mohu připomenout také zvýšení dostupnosti vysoce inovativních léčivých přípravků a léčivých přípravků pro vzácná onemocnění, kterého bude dosaženo zjednodušením vstupu léčivých přípravků a potravin pro zvláštní lékařské účely do systému úhrad z veřejného zdravotního pojištění. Praktická realizace nové cesty pro vstup takzvaných orphan léčivých přípravků si vyžádá přípravu pravidel fungování poradního orgánu a nových metodik hodnocení parametrů. Proto ministerstvo a Státní ústav pro kontrolu léčiv již zahájily sérii jednání se všemi dotčenými stranami, zejména pacientskými organizacemi, odbornými společnostmi a pojišťovnami tak, aby byly prováděcí dokumenty včas připraveny před účinností této novely.

Dopady na systém veřejného zdravotního pojištění lze za všechny zmíněné oblasti odhadovat ve výši cirka 350 milionů korun v prvním roce účinnosti a v nižších stovkách milionů v letech následujících. Vzhledem k tomu, že v uplynulých měsících došlo k významnému navýšení platby pojistného za takzvané státní pojištěnce, je systém veřejného zdravotního pojištění zatím schopen toto navýšení nákladů absorbovat.

Návrh byl projednán výborem pro zdravotnictví, který k němu přijal řadu pozměňovacích návrhů, které se podobně jako návrh samotný zaměřují na různá témata, od rozšíření úhrady pro některá očkování až po úpravu stanovování úhrad léčivých přípravků. Ne všechny pozměňovací návrhy projednávané výborem Ministerstvo zdravotnictví doporučovalo, ale velkou většinu z nich lze považovat za prospěšnou a vylepšující předložený vládní návrh.

Vážený pane předsedající, vážené dámy, vážení pánové, těším se na pokračování debaty o návrhu a o případných pozměňovacích návrzích a věřím, že jeho prostřednictvím společně přispějeme ke zlepšení fungování systému veřejného zdravotního pojištění ve prospěch pojištěnců. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám děkuji. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro zdravotnictví jako výboru garančnímu. Usnesení výboru byla doručena jako sněmovní tisky 992/1 až 3. Prosím, aby se ujala slova zpravodajka výboru pro zdravotnictví paní poslankyně Věra Adámková, informovala nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnila. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Věra Adámková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s jednáním výboru pro zdravotnictví, který se podrobně zabýval v té době všemi známými pozměňovacími návrhy a vedl k nim poměrně bohatou diskuzi. Co se týče pozměňovacích návrhů, které již byly zmíněny, tak se jedná jednak o některé pozměňovací návrhy, které navrhují určitou benevolenci u dobrovolného očkování jednak proti meningokokové infekci, klíšťové encefalitidě a lidskému papilomaviru. U těchto návrhů je shoda vlastně přes politické spektrum, protože se jedná o zlepšení komfortu pro naše pacienty. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP