(19.10 hodin)
(pokračuje Valachová)

Tady bych chtěla poděkovat našim ředitelům, učitelům, učitelkám, protože přesně takto postupují, komunikuji s nimi celou dobu. Také jsme zpracovávali některá právní stanoviska tak, aby oni zajistili bezpečí dětí, rodičů i učitelů a zároveň abychom měli jistotu, že nedojde k narušení vztahů - a o to jde asi především v každé škole. Děkuji jim tedy za to, že i těm dětem, které z jakéhokoliv důvodu se testování nepodrobily, zajišťují distanční vzdělávání a snaží se zajistit jejich vzdělávání v odpovídající kvalitě.

Vážení kolegové, kolegyně, děkuji vám za pozornost a děkuji panu ministru zdravotnictví, že je zde přítomen, protože jsou to otázky, které jsou citlivé, týkají se rodičů, dětí, žáků, studentů a škol, a opravdu jsme bombardováni jako poslanci a poslankyně žádostmi, které jsem formulovala. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V tuto chvíli vystoupí s přednostním právem paní poslankyně Jana Černochová, které předávám slovo. Prosím.

 

Poslankyně Jana Černochová: Děkuji, pane místopředsedo. Hezký večer, dámy a pánové, pane ministře, paní ministryně. Dovolte, abych tedy i já otevřela kapitolu, která už byla částečně otevřena při projednávání předešlého bodu, ale pan ministr neměl příležitost se k tomu vyjádřit. Týká se to testování.

Pane ministře, chci se zeptat, proč děti trápíme antigenními testy, které nemají žádnou vypovídající hodnotu, žádnou relevanci. Určitě jste i vy nebo vaši kolegové zaregistrovali články, které bilancovaly pondělní testování. Já to tady shrnu. V Praze bylo 15 pozitivních dětí z 35 729 testovaných žáků, v Moravskoslezském kraji taktéž 15 dětí z 36 000 testovaných žáků, v Jihomoravském kraji to bylo 12 dětí z 35 870 žáků, ve Zlínském kraji to bylo 21 dětí ze 17 150 žáků.

Jde zhruba o desetkrát menší záchyt než při běžném antigenním testování populace. Sám šéf poradní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví pan Petr Smejkal říkal: "Od začátku jsme říkali, že by měli žáci být testováni metodou PCR testů. Testy dokážou zachytit spíše pozitivní jedince s příznaky, kteří mají vir více i na okraji nosu, ty bez příznaků, které je potřeba včas izolovat, aby nevědomky ten vir dále nešířili, už ale tolik ne."

Stát do škol nakoupil dva typy testů. V Čechách dostaly sady od firmy LEPU, na Moravě od společnosti Singclean. Obě sady jsou z Číny, oba typy testů si děti dělají samy výtěrem z nosu. Například vědci z Pákistánu v odborném časopise informovali, že testy LEPU u dětí mají pouze 20 % citlivost oproti PCR testům. To znamená, že zachytí jedno pozitivní dítě, zatímco PCR test zachytí čtyři děti. I vy sám, pane ministře zdravotnictví, jste včera prohlásil, že vás ten malý záchyt pozitivních případů nepřekvapuje, a já bych se vás tedy chtěla zeptat, co s tím jako ministr zdravotnictví, samozřejmě ve spolupráci s ministrem školství, budete dělat, protože zpráva o tom, že tyto antigenní testy nefungují, není nijak nová. Už 7. 4. vyšlo, že laboratoř Bioinova vyzkoušela citlivost devíti antigenních testů, které je možné sehnat na českém trhu a ukázalo se, že jsou mezi nimi veliké rozdíly, že nejnižší citlivost mají ty, které se stát paradoxně rozhodl použít ve školách.

Jsem starostkou městské části Praha 2, která sousedí s vaším předešlým působištěm ve Vinohradské nemocnici. Jsme zřizovateli 10 základních a 7 mateřských škol na různých detašovaných pracovištích, takže skutečně mám osobní zkušenost zprostředkovanou řediteli našich základních škol. Píšou mi rodiče, proč tedy mučíme děti tímto testováním, které není nijak efektivní, které vlastně neprokazuje nic, co možná si vaši předchůdci mysleli, že bude probíhat. Neprobíhá to, a je tedy logické, že by se to mělo změnit.

Chci vás poprosit o to jménem nás starostů, nejenom zastoupených v této Poslanecké sněmovně, a myslím si, že se v tom většina z nás shodne, ať jsme z jakékoliv strany, ale i některých svých kolegů v hlavním městě Praze, kteří se na vás obraceli - pan starosta Portlík z Prahy 9, paní radní Kubíková z Prahy 6, vlastně i pan primátor a celá řada politiků, nejenom z našeho hlavního města, vás žádali, aby byly uplatňovány v těch školách, pokud vůbec, PCR testy, testy ze slin, které jsou neinvazivní, které těm dětem nebudou způsobovat nějaká další traumata. Já si samozřejmě vzpomínám na svůj zážitek, kdy jsme na základní škole jako děti měly výskyt žloutenky a chodili jsme jako žáci druhé třídy na pravidelné testování, jestli jsme se náhodou také nenakazili. Vím, jak to několikrát týdně působilo na děti, jak to působilo na mě, jak to působilo na rodiče, když vlastně na jejich dítě buď sahá nějaká další osoba, nebo si vlastně malé dítě má toto testování působit samo.

Myslím si, že je to jedinečná šance, pane ministře, jak ukázat široké veřejnosti, že jste odborníkem v tomto resortu, že jste skutečně člověkem, který o těch věcech přemýšlí v souvislostech, a chcete, aby se nějakým způsobem naše školství znovu postavilo na nohy. Pokud bychom používali PCR testy, tak nemusíme dělit děti, žáky na etapy, mohli by do škol nastoupit všichni, mohli bychom, a teď to nechci vymýšlet za pana ministra Plagu, ale třeba obětovat pondělí, že by proběhlo v pondělí to testování všude, testovalo by se jednou týdně, takže vlastně bychom finančně do toho investovali stejné prostředky, jako když se testují ty děti dvakrát týdne, ale za cenu toho, že děti jsou traumatizované, že jsou traumatizovaní rodiče dětí i pedagogové. A výsledek je ten, že to vlastně neprokazuje nic. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP