(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Já vám také děkuji a otevírám všeobecnou rozpravu a s přednostním právem mám přihlášené v pořadí: paní poslankyně Kateřina Valachová, připraví se paní poslankyně Jana Černochová a paní ministryně Alena Schillerová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Kateřina Valachová: Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, kolegové, kolegyně, pandemický zákon a pandemický rámec nahrazuje nouzový stav a jako takový samozřejmě řadu věcí minimálně z pohledu právního mění.

Já bych se chtěla ve svém vystoupení blíže zabývat situací v našich školách. Všichni jsme rádi, že se začínají vracet děti, žáci a studenti do škol. Nicméně ten základ, na základě kterého se tak děje a na základě kterého dochází také k testování žáků, studentů jako podmínky pro prezenční výuku, se děje i nadále na základě ne úplně dokonalého zákona o ochraně veřejného zdraví.

Narážím na to, že pandemický zákon a pandemický rámec totiž v tomto případě počítá pouze paradoxně s vysokými školami, které tedy ani náhodou v nejbližších týdnech a měsících podle všeho, tak jak máme informace, nejsou na pořadu dne. To s sebou samozřejmě nese řadu právních otázek. Myslím si, že je hodně důležité říct, že způsob, jakým se děti, žáci a studenti vrací do škol, by měl být především předvídatelný. Řekla bych, že tahle objednávka od nás poslanců a poslankyň, ale myslím si, že i odborníků, učitelů, ředitelů, studentů, rodičů, žáků, zaznívá po celou dobu toho jednoho roku boje s pandemií.

Chtěla bych se blíže ve svém vystoupení zabývat situací, kterou pokládám za naléhavou, situací maturantů. Jde o to, že od pondělí 19. dubna začínají praktické části maturit. Situace je ovšem taková, že nebyly dodrženy minimálně tři termíny návratu našich maturantů, maturitních ročníků do škol, ani tedy závěrečných ročníků učilišť, ať to byl termín 1. března, potom 12. dubna a následně 19. dubna. Ani jeden tento termín tedy nebyl naplněn a praxe neprobíhají. Poprosím tady pana ministra, jestli by byl tak laskav a směrem k našim studentům a ředitelům a učitelům závěrečných ročníků a maturitních ročníků se nevyjádřil k tomu, jak vidí obnovení minimálně praxe na školách.

Proč se na to ptám? Jak už jsem zmínila, bez ohledu na to, že tento termín v tuhle chvíli není jistý a do určité míry je v nedohledu, praktické části maturit už v pondělí začínají. Znovu tady opakuji: začínají. Přesto se žádná další pravidla nezměnila a nemění. Pro mě je to velmi důležité, protože pokud jsme zde vystupovali v minulých týdnech, tak bylo pro nás hodně důležité, zda úpravy maturit, ke kterým došlo v důsledku covidu, takřka ročního výpadku výuky, a zejména praxe na středních školách a učilištích, tak jsme měli zájem na tom, abychom měli jistotu, že praktické části termínově i obsahově budou upraveny podle této skutečnosti, a byli jsme tady ubezpečováni, že se tak stalo. Bohužel, moje informace ze škol jsou takové, že souhrnná informace o tom, jak bylo využito ze strany ředitelů škol posunutí termínu pro praktické části maturit nebo závěrečných zkoušek, nebo zda - pokud nebyly posunuty, a jak říkám, začínají již v pondělí - byly upraveny obsahy těchto praktických částí, tak tyto informace nejsou doposud k dispozici. Nedostali jsme je ani jako školský výbor. Čím dál tím častěji a masověji se na nás obracejí studenti a studentky a myslím si, že po právu žádají, aby tyhle informace měli.

Já jsem na to zareagovala tak, že jsem v tomto týdnu požádala naše hejtmany a hejtmanky jako zřizovatele středních škol o to, zdali by - bez ohledu na to, že si uvědomuji, kolik jiných závažných úkolů naši hejtmani a hejtmanky v tuto chvíli musí plnit - tyto informace neshromáždili tak, abychom měli jasno, jestli jsme na upravené maturity a závěrečné zkoušky poctivě připraveni, a můžeme být tedy v klidu, jestli se to tak dá říct, anebo to není pravda, nedošlo k posunu těchto termínů, nedošlo k úpravě obsahu praktických částí, a potom, vážené kolegyně a kolegové, se domnívám, že by bylo poctivé se k tomu postavit čelem a jasně říct, jak to budeme řešit.

Chtěla bych pochválit naše hejtmany a hejtmanky, protože většina z nich mně reagovala obratem a avizovali, že tyto informace zajistí. Myslím si, že pro spravedlivé vypořádání se s maturitními zkouškami a závěrečnými zkouškami v tomto roce bychom tyto informace měli mít, a měli bychom se potom podle toho jako poslanci a poslankyně a zákonodárci zachovat.

V této souvislosti chci ještě využít toho, že plénum Sněmovny opakovaně řešilo otázku úprav maturit v situaci, kdy epidemiologická situace a ani pandemický rámec v tuto chvíli neumožňuje návrat studentů a studentek středních škol do škol, možnost volby didaktického testu v případě, pokud se jedná o zdravotnické obory, to jest ty studentky a studenty, kteří byli nasazeni v první linii, ať dobrovolnicky, nebo v rámci pracovního nasazení, anebo také na základě běžné pracovní smlouvy. Tady bych chtěla i vám, kolegové a kolegyně, říci, že podle mých informací dojde k tomu, co jsme dlouhodobě žádali na školském výboru, a sice zrovnoprávnění toho, co se zdá logické, ale nebylo to tak, dálkových studií, kombinovaných studií a denních studií těchto zdravotnických oborů, kdy všechny tyto typy budou mít možnost volit mezi didaktickým testem či hodnocením podle průměru známek. Dovolím si ale říct z pohledu středních škol, maturantů a učňů závěrečných ročníků středních škol a učilišť, že tohle je asi jediná drobná dobrá zpráva ve věci. Takže okénko týkající se středních škol uzavírám, vážený pane ministře zdravotnictví, tak - prosím o informace, jak máte představu z hlediska vývoje epidemiologické situace obnovit postupně možnost praktické výuky na našich učilištích a středních školách, zejména z toho důvodu, abychom zajistili naplnění toho, k čemu směřuje pandemický zákon.

Druhá věc, které bych se ráda věnovala, je to, co už tady opakovali kolegové z hlediska testování ve školách a návratu dětí, žáků, studentů do škol. Nebudu tady opakovat, co tady zaznělo, protože pan ministr zdravotnictví určitě využije situace, aby na některé ty otázky odpověděl v tomto bodu. Nicméně chci říct, že z hlediska testování určitě je namístě říci, že pokud má testování dále probíhat, tak by tedy mělo být opravdu šetrné, mělo by být přiměřené, mělo by odpovídat tomu, že jde o časově omezené testování, pokud budeme zároveň uvolňovat další části obchodu, služeb, práce, protože se samozřejmě jedná o zásadní zásah směrem k dětem.

Mí předřečníci tady vzpomenuli, že zatímco děti jsou testovány dvakrát týdně, a dospěli jsme k tomu poměrně rychle, k tomuto nastavení, dospělí zaměstnanci, zaměstnankyně v provozech, v podnicích a ve fabrikách jsou doposavad testováni méněkrát. I toto je potřeba říci, že by mělo být zohledněno.

U testování bych chtěla zmínit pouze jednu věc, a tím budu končit, nechci být dlouhá, ale praktická a využít přítomnosti pana ministra zdravotnictví a jeho možností odpovědi. Jde o to, jakým způsobem se bude přistupovat nadále k tomu, zda některé dítě, podotýkám z objektivních důvodů, nemůže být testováno, tak zajímá mě, jak na to nazírá, protože jsem zaregistrovala, že u specifických vzdělávacích potřeb některých dětí, a může to být právě záležitost speciálních škol, kterou tady také zmiňovali kolegové předřečníci, on zveřejnil svoje stanovisko, že tyto děti tedy buďto se i nadále mohou účastnit prezenční výuky, pokud takovéto důvody existují, a já jako právnička chci říci, že i v těch jiných případech v každé situaci je nutné zajistit právo na vzdělání nějakou formou v distančním vzdělávání i nadále, tedy v situaci, kdy dítě není testováno nebo rodič nedovolí jeho testování. Důvodem je to, že právo na vzdělání je samozřejmě něco, co musíme garantovat ve všech ohledech, a tomu by měla odpovídat i praxe škol. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP