(19.20 hodin)
(pokračuje Černochová)

Myslím, že cenový rozdíl mezi těmi PCR testy není až tak velký. Nám se podařilo PCR testy ze slin koupit za 58 korun bez DPH. Rozdali jsme do každé z našich škol a mateřských školek několik desítek těchto testů alespoň pro děti, které mají nějaké trauma, nějaký zdravotní problém nebo i psychický, aby k tomu testování mohlo dojít. A určitě by to ocenili nejenom ty děti, rodiče, ale i zřizovatelé těch škol. A možná, pokud by byl i problém finanční, tak by někdo byl schopen z těchto vyjmenovaných samosprávných celků určitě na tom částečně participovat. Ale jak říkám, ono by to nevyšlo dráž. Jestli dva špatné testy, nebo jeden kvalitní test, tak to je za stejnou cenu, ale za mnohem kratší časový úsek, bez traumatizování, bez obtěžování i pedagogů, nejenom dětí.

V tuto chvíli je, pane ministře, zásadní, aby se změnila úhradová vyhláška, a aby stát tedy na PCR testy přispíval, jak jsem říkala, alespoň tolik, co přispívá na antigenní testy. Protože, v tom se snad shodneme, PCR testy jsou daleko přesnější, a tedy návrat do škol bude mnohem bezpečnější.

Dovolte mi, abych vás tedy jménem klubu občanských demokratů seznámila s tím naším stanoviskem a s naší prosbou na vás... (Obrací se na ministryni Schillerovou, která diskutuje s ministrem Arenbergerem.) Paní ministryně, já mluvím na pana ministra a chtěla bych - (Ministryně říká, že to bylo k tématu.) To je fajn, ale tak si to nechte na jindy a na ven třeba. Je to nepříjemný. Já už mám pocit, že jste si na mě zasedla, že vždycky, když mluvím já, tak se k vám tady sbíhají kolegové, aby vám něco říkali a mohli jste si povídat. Takže prosím, aby mi pan ministr věnoval pozornost. Děkuji.

Za klub ODS vám řeknu, pane ministře, stanovisko nebo náš postoj, a můžu tím tlumočit nejenom tedy postoj poslanců poslaneckého klubu, ale i kolegů z komunální politiky, kteří se na mě obracejí a prosí mě o to, abychom jako poslanci vám vysvětlili, jaké problémy tyto antigenní testy způsobují, a požádali vás, abyste se v tomto ohledu zachoval jako odborník a zajistil, že v následujících dnech by to testování probíhalo těmi testy, které skutečně jsou nějakým způsobem relevantnější a mají lepší vypovídací hodnotu.

Takže vás tímto zdvořile žádám, žádáme vládu, aby zvážila veškeré možnosti k plnohodnotnému návratu všech dětí a žáků do mateřských, základních škol, Katka Valachová by mě určitě doplnila, i ti středoškoláci. Dále bychom vás jako zástupce vlády žádali, abyste umožnili a zajistili vyšetření na přítomnost viru COVID-19 formou PCR testů ze slin ve školách metodou takzvaného poolování vzorků.

Dále vás prosíme, abyste tedy přehodnotili způsob toho testování a aby bylo umožněno zřizovatelům - zřizovatelům, tedy buď samosprávám, nebudu teď rozlišovat, kdo co zřizuje, jestli to jsou obce, nebo kraje - ale abyste umožnili zřizovatelům škol, aby způsob výběru vyšetření dětí a žáků na přítomnost viru COVID-19 byl na nich, včetně jejich odpovědnosti za to, jestli někdo řekne: Tyhle testy jsou drahé, levné, špatné, dobré. Samozřejmě vždy by to musely být, pane ministře, testy, které jsou vyjmenovány v tom nařízení, nebo v té vyhlášce, tak aby byla zagarantována certifikace, že to jsou testy, které jsou v pořádku. Nikdo z nás nechce testovat naše děti testy, které nejsou licencované. To si snad v tomto duchu určitě všichni rozumíme.

Samozřejmě že pokud byste šli touhle cestou, tak by bylo vhodné, aby se tedy zajistilo financování těchto testů, protože jako samosprávy jsme schopni, připraveni, vám nějakým způsobem i třeba pomoci, ale nemůže to jít všechno za námi. Protože vy samozřejmě můžete říct: Tak si to nakupte a testujte si, čím chcete. To nejde, protože finanční prostředky z toho nedostane ta obec. Ta obec tím, že to probíhá prostřednictvím té úhradové vyhlášky a přes pojišťovnu, tak té obci nebude kompenzováno nic.

Takže vlastně to, co jsme třeba udělali na dvojce my, že z obavy před tím, aby nebyly nějaké slzičky a problémy ve školách, tak jsme něco nakoupili - ne něco, ale ty PCR testy ze slin jsme nakoupili - aby pedagogové mohli zajistit i těmto dětem, které se toho bály, jejich možnost nástupu do školy. Tak bych si představovala, že takových alespoň pár stovek testů do každé školy dostaneme v rámci té změny toho vašeho uvažování, že skutečně i vy po prvním testování jste si museli udělat statistiky a víte, kolik těch dětí mělo ten v uvozovkách pozitivní výskyt, respektive kolik dětí testovaných s pozitivním výskytem na antigen v těch statistikách figuruje.

A určitě by bylo vhodné tedy to přehodnotit co nejdřív, protože další testování nás čeká zítra. To je mi jasné, že asi nejste, při vší úctě, nejste takový superman, abyste dneska tedy něco rozhodl po pár hodinách, kdy jste ve funkci, a zítra to platilo, ale alespoň se snažit, aby v následujících týdnech to bylo jinak. Opravdu se za to moc přimlouvám. Vím, že to stojí nějaké finanční prostředky, ale šetřeme na místech, kde to má nějaký efekt, ale prosím pěkně, nešetřeme na našich dětech, protože to se nám negativně vrátí. Negativně se to vrátí v tom, že možná ty školy se budou muset znovu zavírat, protože tyto antigenní testy s touto nízkou průkazností vlastně nedokazují vůbec nic, a to si nikdo z nás nepřeje. Rodiče, děti i my jako zřizovatelé i jako poslanci jsme celou dobu doufali a apelovali, žádali příslušné ministry, aby se už konečně školy otevřely. Teď, když jsme je otevřeli, tak skutečně nenechme covid v nich šířit tak, že ho nepodchytíme včas špatnými testy, neprůkaznými testy, kde skutečně procento průkaznosti je takhle nízké. Investujme do toho více finančních prostředků a snažme se udržet děti ve školách co nejdelší dobu.

Děkuji, že jste mě vyslechli. Děkuji za to, že pan ministr je určitě připravený odpovídat na některé otázky a představit nám vizi, kterou má on. Absolutně pana ministra neviním z toho, že za tu situaci může, on je skutečně ministrem pár hodin. Ale na druhou stranu je zapotřebí si teď, v tuhle chvíli říct, co bude v dalších dnech a týdnech, aby se nepodcenilo to, v co jsme všichni doufali, že bude co možná nejdřív, a to je tedy návrat dětí do škol. Díky za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Hezký večer, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci. To byla paní poslankyně Černochová, která hovořila za klub ODS. Nyní s přednostním právem paní ministryně financí a místopředsedkyně vlády Alena Schillerová, připraví se pan ministr zdravotnictví Arenberger. Prosím, paní vicepremiérko, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP