(17.40 hodin)
(pokračuje Aulická Jírovcová)

Změna § 36 a 37 by znamenala zavedení rozhodování státní správy myslivosti každoročně o každém jednotlivém plánu mysliveckého hospodaření, kterých je cca 5 800, tedy jeden pro každou honitbu v České republice. Znamenalo by to mimořádnou administrativní zátěž s pochybným přínosem. Za účastníky řízení o rozhodnutí ustanovení plánu mysliveckého hospodaření by museli být nejen držitel a uživatel dané honitby, ale i držitelé a uživatelé honiteb sousedních. Dále to mohou být osoby obhospodařující zemědělské a lesní pozemky, jejichž práva tak mohou být dotčena, čímž se stávají dalšími účastníky řízení. Každému by bylo potřeba doručovat do vlastních rukou, což v současné době obnáší náklady nejméně 65 korun, samozřejmě i podle hmotnosti psaní.

Není patrné, co se rozumí posudkem, který má být podkladem pro vypracování plánu mysliveckého hospodaření. Není ani patrné, komu může být bez vyhotovení posudku uloženo, na základě uvedeného se objevují závěry, že na každou honitbu má být vypracován znalecký posudek soudním znalcem či znaleckým ústavem, přičemž náklady na zmapování průměrné honitby o výměře zhruba 1 18 hektarů, by podle odhadu činilo v jednotlivých případech - nebo 1,18 hektaru - desítky tisíc korun, možná by dosáhly řádu vyššího.

Pokud by kdokoliv z účastníků řízení chtěl podat odvolání, musel by napadnout nerelevantnost znaleckého posudku, což je možné toliko za podmínky zpracování znaleckého posudku konkurenčního. Odvolací správní orgán, krajský úřad, by pak musel nechat zpracovat znalecký posudek třetí, referenční, a na základě něj rozhodnout o odvolání. Jen náklady na posudky by tak v případě odvolání činily zřejmě ne méně než 150 000 korun.

V důsledku přijetí jen části pozměňovacího návrhu zůstala zmatečně zachována povinnost nechat vypracovat posudek pro oblast chovu zvěře pro účely stanovené výše odlovu, ale státní správa myslivosti pro oblasti chovu nemá žádnou pravomoc výši odlovu stanovit.

Já děkuji, že jsem mohla přečíst část důvodové zprávy, nebudu dál zdržovat a pak se přihlásím jenom ke svému pozměňujícímu návrhu.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nemám přihlášeného v obecné rozpravě elektronicky ani z místa, tudíž končím obecnou rozpravu. Zeptám se, jestli je zájem o závěrečná slova? Není, tak zahajuji podrobnou rozpravu. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. A první vystoupí paní poslankyně Dana Balcarová. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Dana Balcarová: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dovolte mi, abych se přihlásila ke svým sedmi pozměňovacím návrhům. První se týká národního seznamu, a je to pozměňovací návrh číslo 7596. Druhý je pozměňovací návrh, který se týká náhradní výsadby, a je to pozměňovací návrh 7599. A poslední, který se týká plošných výjimek, a ten má číslo 7598. Další pozměňovací návrhy jsou lov invazních druhů, 7732. Dalším je zákaz norování liščat, 7730. Dalším je lov poraněné zvěře, 7731, a poslední je držení lišek v zajetí, 7733.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Další v pořadí je pan poslanec Ondřej Babka a připraví se pan poslanec Jan Zahradník. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Ondřej Babka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se chtěl přihlásit k pozměňovacímu návrhu číslo 8158, a je to návrh, který mění účinnost. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Jan Zahradník vystoupí v podrobné rozpravě, připraví se pan poslanec Jan Čižinský, protože pan poslanec Antonín Staněk není přítomen. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Zahradník: Vážený pane místopředsedo, já se hlásím k pozměňovacímu návrhu, který je v systému pod číslem 7628, to je to předkupní právo, a za druhé k pozměňovacímu návrhu, který je uveden jako sněmovní dokument v systému 8134, to je ten zubr evropský. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Jelikož pan poslanec Antonín Staněk není přítomen, vystoupí pan poslanec Jan Čižinský, připraví se pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji za slovo. Já bych se rád přihlásil ke dvěma dokumentům, ta čísla ještě hledám (v mobilním telefonu), a už je mám, 7651 a 7652. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Petr Dolínek vystoupí v podrobné rozpravě a připraví se paní poslankyně Hana Aulická. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Můj zmiňovaný pozměňovací návrh je v systému pod číslem 8157. Tímto se k němu hlásím.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Paní poslankyně Hana Aulická vystoupí v podrobné rozpravě, připraví se pan poslanec Radek Holomčík. Prosím.

 

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová: Děkuji, pane předsedající. Já se hlásím ke sněmovnímu tisku k pozměňovacímu návrhu pod číslem 8169. Odůvodnění jsem řekla v předešlé rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. V podrobné rozpravě vystoupí pan poslanec Radek Holomčík, připraví se pan poslanec Josef Kott. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Radek Holomčík: Děkuji, pane předsedající, za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já bych se rád přihlásil ke dvěma pozměňovacím návrhům. Ten první jsem do systému nahrával já a je vedený pod číslem 7630 a ten druhý načítal pan kolega poslanec Bendl a je v systému uvedený pod číslem 7715. Oba dva návrhy jsou odůvodněny v textu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Josef Kott vystoupí v podrobné rozpravě, připraví se pan poslanec Marian Jurečka. Prosím.

 

Poslanec Josef Kott: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já bych se chtěl přihlásit ke svému sněmovnímu dokumentu 7485, jsou to ty vodovody a kanalizace, a dále bych se chtěl přihlásit ke sněmovnímu dokumentu, který tady odůvodnil kolega Staněk, je to sněmovní dokument 7629, 7631 a 7632 a tyto pojednávají o té komplexní novele mysliveckého zákona. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Pan poslanec Marian Jurečka vystoupí zatím jako poslední přihlášený do podrobné rozpravy. Prosím.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Já se hlásím ke dvěma pozměňujícím návrhům, které jsem v obecné rozpravě odůvodnil, a ty jsou pod čísly 7709 a 7710. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel: Děkuji. Nikoho dalšího nevidím přihlášeného do podrobné rozpravy elektronicky ani z místa, končím druhé čtení tohoto tisku. Dalším bodem, který budeme projednávat, je

 

9.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb.,
o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů,
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech
a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb.,
o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 864/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zdravotnictví Petr Arenberger. Prosím, pane ministře, ujměte se slova. (Není přítomen v sále.) A pan ministr... Chvilku počkáme. Tak pan ministr je přítomen v jednacím sále. Prosím, pane ministře, uveďte předložený návrh zákona. Prosím, máte slovo.

 

Ministr zdravotnictví ČR Petr Arenberger Hezké odpoledne, vážené poslankyně, vážení poslanci, já se omlouvám. Dovolte mi, abych zde uvedl návrh novely zákona o návykových látkách. Jak jsem předeslal, už dříve bylo v rámci prvního čtení a při projednání návrhu zákona ve výboru pro zdravotnictví základními cíli předkládaného návrhu zakotvení předepisování a výdej léčivých přípravků s obsahem návykových látek na elektronický recept s označením vysoce návyková látka a zvýšení dostupnosti konopí pro léčebné použití pro pacienty v České republice. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP