(11.00 hodin)
(pokračuje Benešová)

K tomuto vládnímu návrhu je uplatněna celá řada pozměňovacích návrhů, z nichž některé zcela popírají principy, na nichž je vládní návrh založen, nebo jsou s nimi spojeny ne zcela odůvodněné náklady na státní rozpočet, které nebyly vyřešeny. Z vládou navrhovaných opatření by však i tehdy, pokud by byly přijaty zmíněné pozměňovací návrhy, zůstaly zachovány aspoň některé pozitivní prvky. My jsme k tomu měli několik porad na Ministerstvu spravedlnosti a velmi jsme sledovali ten cíl, jestli bude zachována kladná podstata výslednosti našeho návrhu, a dospěli jsme k závěru, že pořád ještě ano. Takže návrh proto jde do dalšího čtení. Jde třeba například o náhradu nákladů plátcům mzdy za úkony, které jsou povinni činit ve výkonu rozhodnutí nebo exekuce srážkami ze mzdy a další. Některé změny proto hodnotím i pozitivně, ale některé i negativně. K tomu se pak samozřejmě vyjádřím v té další části, kdy budeme dávat buďto ano, nebo ne z naší strany, a zda tu tedy budeme ten návrh považovat za smysluplný.

Některé návrhy, jak už jsem řekla, by neodůvodněně zatížily státní rozpočet, a včera jsem to konzultovala ještě s vicepremiérkou Schillerovou - skutečně na to není žádné finanční krytí, takže na to předem upozorňuji. Některé návrhy považuji i za nekoncepční, později se k nim jednotlivě vyjádřím. Děkuji tedy, že jste mě vyslechli, jinak snad to dobře dopadne a z toho návrhu zbude to dobré. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji paní ministryni spravedlnosti Marii Benešové a otevírám rozpravu. Jako první přihlášený je pan poslanec Marek Výborný. (Hlas: Jako zpravodaj.) Jako zpravodaj, samozřejmě. (K předsedajícímu přichází s námitkou poslanec Feri.) Pardon, to jste se hlásil, ale nemáte přednostní právo, protože kolega Válek tady je. (Poslanec Feri opět namítá mimo mikrofon.) Že tady momentálně není - já jsem ho tady viděl, když jste se hlásil. (Poslanec Feri trvá na svém názoru.) Pane kolego, já se s vámi nebudu dohadovat, jednací řád je v tomto jednoznačný a přednostní právo má předseda klubu. Jestliže ho má mít místopředseda klubu, tak mi to předseda klubu ohlásí. Já jsem kolegu Válka v době, kdy jste se hlásil, viděl. (Poslanec Feri oponuje. Protichůdné názory v plénu.) Byl tady, hovořil s kolegy. Jinak samozřejmě zpravodaj má také přednostní právo a toho jsem viděl. (Poslanec Feri mimo mikrofon: Vy mi tady upíráte právo podle jednacího řádu. Dodržujte jednací řád, prosím.) Tak navrhněte špatný postup předsedajícího, já nemohu respektovat něco, co jednací řád neustanovuje. (Poslanec Feri: Já mám přednostní právo, protože tady předseda klubu nebyl.) Pan předseda klubu je přítomen na jednání schůze. S přednostním právem je přihlášen zpravodaj! Zpravodaji udělím slovo. Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Marek Výborný: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já to zjednoduším, pane místopředsedo. Já to zjednoduším, abychom předešli zbytečnému konfliktu. Já teď s dovolením, kolegyně, kolegové, vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vystupuji jako zpravodaj ke sněmovnímu tisku 545. Předpokládám, že kolega Dominik Feri, který tady v tuto chvíli skutečně je jako místopředseda poslaneckého klubu TOP 09, má právo se přihlásit s přednostním právem do rozpravy, a bude mu tak umožněno vystoupit hned poté, co domluvím já jako zpravodaj. Je to tak logické. Já tady v tuto chvíli vidím pana kolegu Feriho, ale nevidím tady předsedu poslaneckého klubu TOP 09 pana kolegu Válka, takže myslím, že to je vyřešeno tímto.

Já si jenom dovolím velmi krátce, protože poté vystoupím v obecné rozpravě k věcnému obsahu toho zákona, ale musím splnit povinnost zpravodaje a seznámit vás s průběhem projednávání tohoto sněmovního tisku.

Za necelé tři měsíce to budou dva roky, kdy vláda Sněmovně předložila 9. července 2019 novelu občanského soudního řádu a exekučního řádu. Vidíte, že na tom skutečně bylo odvedeno obrovské množství práce. Chci tady poděkovat za součinnost paní ministryni, a hlavně Ministerstvu spravedlnosti, panu náměstkovi a celému týmu, protože jsme na tom pracovali i v kooperaci s podvýborem pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení. Myslím, že i místopředsedové, ať už Kateřina Valachová, nebo Patrik Nacher, to mohou potvrdit, že to bylo ne jedno jednání, kde jsme se tomuto tisku věnovali, a já jsem rád, že dnes jsme ve finále, v třetím čtení, a budeme moci buď dnes, nebo při nejbližší příležitosti dospět po rozpravě i k odpovědnému hlasování.

Pro rychlý přehled: První čtení proběhlo 6. listopadu 2019. Druhé čtení probíhalo ve dvou jednáních, a to 27. října 2020, kdy jsme i na základě toho, že před druhým čtením ústavně-právní výbor přijal usnesení, které Sněmovna potvrdila, to znamená, že budeme dále projednávat ve znění schváleném na ústavně-právním výboru. Popravdě je potřeba říci, že ta původní vládní předloha, o které mluvila i paní ministryně, doznala naprosto zásadních a dramatických změn. Dnes tady skutečně máme de facto jiný návrh novely exekučního řádu a občanského soudního řádu. Z toho vyplývá logicky různý přístup Ministerstva spravedlnosti k úpravám, které byly provedeny nebo které jsou navrhovány v rámci pozměňovacích návrhů. Druhé čtení bylo dokončeno načtením pozměňovacích návrhů k sněmovnímu dokumentu 7155 čtvrtého - ne, pardon, omlouvám se, bylo dokončeno 12. února tohoto roku, 2021. Ústavně-právní výbor se zabýval tímto sněmovním dokumentem na svém zasedání 17. března a přijal k němu usnesení, s kterým si vás dovoluji seznámit.

Doporučili jsme: "Ústavně-právní výbor doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o návrzích podaných k návrhu zákona v následujícím pořadí" - s tou procedurou vás nyní nebudu zatěžovat, vy jste také obdrželi k dispozici tento sněmovní dokument 545/9, samozřejmě s procedurou vás seznámím v okamžiku, kdy budeme poté bezprostředně hlasovat. "Dále ústavně-právní výbor konstatuje, že právní úprava chráněného účtu je již součástí platného právního řádu České republiky ve znění zákona č. 38/2021 Sb." Asi si jenom připomeneme, že jsme chráněný účet zde schválili samostatně už někdy před několika týdny, myslím, že to bylo v únoru tohoto roku, proto jsem pověřen ústavně-právním výborem, abych v rámci třetího čtení návrhu zákona v Poslanecké sněmovně přednesl návrh na zpětvzetí pozměňovacího návrhu A4. Původně totiž institut chráněného účtu byl obsažen v tom komplexním pozměňovacím návrhu schváleném ústavně-právním výborem - pro pana předsedajícího, v hlasovací proceduře tedy budu navrhovat, abychom část A4 vzhledem k tomu, že už je součástí našeho právního řádu, abychom ji v rámci třetího čtení vzali zpět a tuto úpravu nehlasovali. "Dále pověřuje zpravodaje výboru, aby ve spolupráci s navrhovatelem a legislativním odborem Kanceláře Poslanecké sněmovny popřípadě navrhl nezbytné úpravy podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny." Tady už dopředu avizuji, že budu na závěr rozpravy načítat legislativně technickou úpravu po konzultaci s Ministerstvem spravedlnosti, která se dotýká účinnosti některých částí navrhovaného zákona, tak abychom vytvořili dostatečný prostor pro přípravu zvláště elektronických systémů. Bude to účinnost, která byla původně v tom vládním návrhu, tedy 18 měsíců, a bude se to týkat právě toho, aby bylo i ministerstvo schopno vysoutěžit například rejstřík zahájených exekucí a další věci, které se týkají právě té elektronizace, případně elektronické úřední desky. Netýká se to jenom ministerstva, ale týká se to také například Exekutorské komory.

Tolik tedy usnesení ústavně-právního výboru. Stanoviska výboru, ke kterým jsem také pověřen, vám budu přednášet samozřejmě následně při samostatném hlasování. Tolik tedy zpravodajská zpráva, k jednotlivým pozměňovacím návrhům, pod kterými jsem i já osobně a poslanecký klub KDU-ČSL podepsán, se vyjádřím vzápětí v obecné rozpravě. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP