(10.10 hodin)
(pokračuje Vymazal)

Když si vezmete šířku vozovky, na které se pohybuje cyklista, tento cyklista je předjížděn autem a do protivky jede auto, tak vy z rozměru šířky silnice a šířky aut jasně určíte, jestli ten odstup je dodržen, nebo ne. Samozřejmě nebavíme se o nějakých centimetrech a podobně. Dá se to snadno i zkontrolovat a tím si myslím, že výrazně můžeme zvýšit bezpečnost.

Taková analogie je s rychlostí. Když máte obec, tak tam máme 50 kilometrů. Víte, že dřív bývala šedesátka, snížilo se to na 50. Některý řidič to vnímá, že jede bezpečně osmdesátkou, a řekne: No, já si myslím, že to je bezpečný. Čili je potřeba stanovit hranice. A proto bych se velmi přimlouval, abychom vyhověli této stále větší mase lidí, kteří se zabývají nejenom ve volném čase, ale začínají jezdit tím, jak budujeme cyklostezky. Bohužel je jich žalostně málo. Máme, přestože se zlepšil ten stav za poslední roky, výrazný deficit, a proto se nám také velké množství cyklistů pohybuje po normálních komunikacích. V podstatě nejde o nic jiného než o to, zvýšit ohleduplnost a toleranci, a nejde o nic jiného, nic malého než o životy těch cyklistů. Takže předem všem děkuji za podporu tohoto návrhu.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji, pane poslanče. Pan poslanec Čižinský je přihlášen do rozpravy, připraví se pan poslanec Polanský.

 

Poslanec Jan Čižinský: Děkuji, já jen velmi krátce. Možná všechny překvapím, že prosazuji i návrh, který je určitým bičem na cyklisty. Je to návrh E5 a umožňuje odtah koloběžek a kol lidí, kteří nechají tyto dopravní prostředky na chodníku. Chtěl bych tady trochu zalobbovat za tenhle návrh, protože ta situace, kdy arogantní uživatel dopravního prostředku nechá svůj dopravní prostředek na chodníku, se děje a možnost, ne povinnost, ale možnost nechat ten dopravní prostředek odtáhnout je podle mě důležitá. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám děkuji. Pan poslanec Polanský a poté pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Ondřej Polanský: Dobré poledne, kolegyně, kolegové, dovolte mi stručně shrnout stanovisko Pirátů k tomuto sněmovnímu tisku.

Původní návrh obsažený v originále sněmovního tisku kolegy Dolínka Piráti podporují. Jen pro připomenutí - jde o zařazení neoprávněné jízdy ve vyhrazeném pruhu mezi přestupky pokutovatelné obecní policií. Spolu s ním podpoříme, respektive doporučíme klubu podpořit některé další pozměňovací návrhy. Z těch významnějších jde o návrh kolegyně Pastuchové označený písmenem B, který umožňuje IZS jet stejnou rychlostí jako jiným vozidlům nad 3,5 tuny v případě jízdy s vypnutými majáky, dále návrhy C1 a C2 poslankyně Ožanové, některé návrhy kolegy Čižinského, především - kolega Profant už o tom hovořil - směrové signály pro cyklisty, nepřímé levé odbočení nebo zákaz zastavení a stání vozidel na chodníku. Dále podporujeme návrh kolegyně Oborné pod písmenem F, která navrhuje, aby s řidičským průkazem skupiny C bylo možno řídit i traktory. V případě pozměňovacích návrhů kolegy Dolínka označených jako G, to jsou ti cyklisté, bude mít klub Pirátů hlasování volné, ovšem s doporučením resortního týmu návrhy podpořit. Rovněž také podpoříme návrh kolegy Jurečky označený jako H3, který navyšuje pokuty na místě za neuposlechnutí výzvy k vážení přetíženého vozidla. Já vám, kolegyně a kolegové, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Já vám také děkuji, pane poslanče. A mám tu faktickou poznámku pana poslance Dolínka.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Abych udělal legislativě zadost, tak jenom mám ještě k tomu jeden pozměňovací návrh, který musí zaznít v rozpravě, a to je posunutí účinnosti zákona na 1. července 2021 tak, aby vše mohlo řádně ještě proběhnout legislativním procesem. Děkuji.

 

Předseda PSP Radek Vondráček: Děkuji a do rozpravy je přihlášen pan poslanec Jurečka.

 

Poslanec Marian Jurečka: Děkuji. Dobré dopoledne. Já vás zdravím, vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové. Já se pokusím být stručný, protože ta debata je velmi dlouhá, čeká nás tady také velmi důležité třetí čtení, které se týká řešení právě zase velmi důležitého tématu exekucí a tak dále.

Já mám tři pozměňovací návrhy. Já jsem je obhajoval ve druhém čtení, ale chci tady připomenout kolegyním a kolegům především ten jeden, který se týká omezení jízd vozidel nad 12 tun. Tento návrh míří na omezení pohybu těchto vozidel na silnicích druhých a třetích tříd. Proč ten návrh podávám, má řekněme dva základní důvody. Ten první je bezpečnost a ten druhý je stav komunikací druhých a třetích tříd, které jsou v mnoha částech naší země extrémně přetěžované, protože se z toho staly objízdné trasy pro zpoplatněné úseky v rámci mýtného systému.

Já jsem zaznamenal, že k tomu návrhu byly velmi takové krátké reakce typu, že to strašně zkomplikuje dopravu pro tuzemské dopravce, že to prostě bude znamenat obrovské problémy pro naše dopravce, naše firmy, živnostníky. Kdo jste ten návrh četli, tak jste mohli zjistit, že tomu tak není, a já stručně připomenu proč - protože ten návrh počítá s výčtem konkrétních smysluplných výjimek. Uvedu některé z nich: že například dopravce s vozidlem nad 12 tun může po silnici druhé nebo třetí třídy jet za účelem nakládky, vykládky, do místa firmy, do svého servisu a tak dále. Může do toho vstupovat například i kraj v okamžiku, kdy po dohodě s ŘSD se dělá rekonstrukce například první třídy, tak logicky umožní, aby objízdná trasa vedla po silnicích druhých a třetích tříd a tam se ten zákaz nevztahoval.

Když to přeložím do úplně lidového zjednodušení, tak tento zákaz se týká dopravců a vozů nad 12 tun, kteří jsou tranzitní, kteří v dané lokalitě opravdu do žádného konkrétního místa nejedou, jsou to například i mezinárodní dopravci, kteří přes Českou republikou pouze projíždějí, a některé silnice, především druhých tříd, jim slouží jako výborná objízdná trasa. Takže proto jdeme tou cestou nikoliv složitých řízení, žádostí o zákazové značky, ale tak, jak je to i v některých jiných státech, paušálně na těchto typech komunikacích prostě tato vozidla s touto tonáží nebudou jezdit kromě logických výjimek pro ty, kteří tam mají důvod, opravdu oprávněný, jet - nakládají, vykládají zboží atd. - a ten výčet výjimek je tady vložen. Takže já bych byl velmi rád, abyste zvážili případně ještě podporu tohoto pozměňujícího návrhu, protože v minulosti podobné snahy podporovali i zástupci měst, obcí i krajů, protože je to jejich majetek, který je výrazným způsobem přetěžován a opotřebován. To je první návrh.

Druhý návrh, který předkládám, se týká záležitosti, opět která souvisí s bezpečností a se stavem našich komunikací. Ten návrh směřuje k tomu, abychom zlepšili vymahatelnost a dodržování celkové váhy souprav, to znamená nepřetěžovat vozidla. Dneska bohužel dochází k tomu, že řidič vozidla je dost často pod tlakem zaměstnavatele nebo spediční firmy, která počítá s tím, že to vozidlo prostě jede přetížené, a stačí položit částku do 30 000 korun jako platbu za spáchaný přestupek a vůbec se to vážení nemusí odehrát, protože u toho vážení by teoreticky mohla hrozit pokuta, která by klidně mohla být na základě toho přetížení, které bude změřeno, zváženo, třeba v částce až přes 100 000 korun, takže někteří se s tím vypořádávají touto formou. Navrhuji zvýšit tu sankci na částku 100 000 korun při odmítnutí vážení a případně v druhé variantě i návrh, který by znamenal, že sankci nebude platit jenom řidič, ale provozovatel toho vozidla, pokud ten trvale vytváří tlak na své řidiče. Souvisí to s tím, abychom opravdu zvýšili motivaci, aby provozovatelé, aby řidiči dodržovali maximální povolenou váhu soupravy. Takže to je druhý návrh. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP